Pressemelding -

Ny milepæl for Jyllanskorridoren over Hirtshals med SuperSpeed

Kl 12.45 torsdag 2. juni ble modulvogntoget fra transportselskapet Frode Laursen det første som ble fraktet med SuperSpeed 2, etter at Samferdselsdepartementet fra 1.juni utvidet prøveordningen med modulvogntog med nye veistrekninger fra til 2017, blant annet strekningene E18 Oslo-Larvik havn og Kristiansand-Arendal. 

Dette gjør det mulig for Color Line å kunne yte selskapets transportkunder nye muligheter for mil-jøeffektiv transport med SuperSpeed mellom Hirtshals og Larvik og Hirtshals og Kristiansand.

- Med muligheten til å kjøre med modulvogntog på E18 i Norge er det åpnet opp for en helt ny di-mensjon i godstransporten mellom Norge og Danmark. Det er motorvei på nesten hele strekningen mellom Larvik og Oslo, der det nå kjøres med modulvogntog. Dermed kan større godsmengder nå komme fram, til fordel for industri og forbrukeren, sier konserndirektør John Juul Nielsen i Color Line Cargo.

- Den hurtigste forbindelse mellom Nordjylland og Oslo går i dag via Hirtshals. Med muligheten for å kjøre med modulvogntog, tilbys transportsektoren nå en meget konkurransedyktig forbindelse, sier Juul Nielsen.

Modulvogntog som kan transportere 60 tonn gods betyr opp mot en halvering av CO2-utslipp og redusert antallet lastebiler på veinettet. 60 tonn gods er 50 prosent mer enn en tradisjonell lastebil kan transportere, og dermed kan to modulvogntog transportere det samme som tre tradisjonelle lastebiler.

Miljøet, trafikkantene og transportsektoren er vinnerne, sier Juul Nielsen.

Related links

Emner

  • Livsstil, mote, fritid

Tags

  • superspeed
  • danmark
  • hirtshals
  • norge
  • kristiansand
  • larvik

Pressekontakt

Helge Otto Mathisen

Pressekontakt Konserndirektør Kommunikasjon og Samfunnskontakt (+47) 992 23 330

Relatert materiale

Relaterte nyheter