Gå videre til innhold

Pressemelding -

Piggdekkavgift i Grenland

Nok en gang kommer dette forslaget på banen til manges irritasjon. Jeg skal ikke ta stilling til riktigheten av å innføre en slik avgift, men jeg føler at det er viktig å bringe litt balansert informasjon til torgs.

Den store pigg/piggfri-diskusjonen vi opplevde på midten av 90-tallet førte dessverre til en skyttergravsdebatt som selv i dag fører til at tilhengere i begge leire raser når det pirkes borti dette spørsmålet. Mange tok en beslutning på svakt grunnlag for 20 år siden og står last og brast med den. Det kan virke som om mange av disse forlengst har passert ”point of no return”, og føler at de mister ansikt dersom de endrer mening. Sterke følelser har vært, og er fortsatt i sving. Nettopp følelser er lite formålstjenlig når man skal diskutere et teknisk problem.

Det er utvilsomt fordeler med både pigg og piggfrie dekk. Ser vi på fordelene med de piggfrie dekkene tenker de fleste ofte på komforten, og da først og fremst det lave lydnivået. Allikevel er en av de største fordelene muligheten for å montere dem før den første snøen/isen legger seg. Dette er særlig viktig når dette faller før piggdekkdatoen 1.november. Den første dagen med vinterføre er en skrekkdag for forsikringsselskapene. Da er det mange med som blir overrasket av været og ”lister” seg ut med feil dekk på bilen. Det er nærliggende å tro at en majoritet av de som kjører med sommerdekk seint i oktober er piggdekkførere som har tenkt å vente til 1.november. (Nå er et det som kjent tillatt å montere piggdekk før 1.11. dersom det er ventet vinterføre, men dette kan fra tid til annen komme ganske overraskende). En annen fordel med piggfritt er at det ikke haster med å få dem av til en spesiell dato på våren. I tillegg er piggfrie vinterdekk like gode eller bedre enn piggdekk på snøføre. Blir det svært kald gjelder det samme på is. Et piggfritt dekk kan også slites lenger ned en piggdekk uten at det går på beskostning av sikkerheten på samme måte. På is blir faktisk mange piggfrie dekk bedre når de er godt slitt.

Hva er så ulempene med piggfrie dekk? Jo, de er dårligere på is, og da særlig på våt is. Sammenlignet med et nytt piggdekk er forskjellene store. De piggfrie er også dårligere på slaps og vann. Dette skyldes et mer lukket mønster. For å sikre en stor friksjonsflate er mønstersporene som regel smalere enn på et piggdekk.

Hva er så piggdekkets store fordeler? Som nevnt over er det hovedsakelig isgrepet, men husk at det er piggen som gjør jobben. Dersom man er uforsiktig med innkjøringen er en stor del av grepet ødelagt allerede etter de første milene. I tillegg fører det til at piggene mistes for tidlig i dekkets liv.

Særlig sideveis grep på is er betydelig bedre i et piggdekk. Dette er noe eiere av tunge biler (les SUV) bør merke seg. En tung bil tilsier mye vekt som vil trekke bilen ut i sving!

Som nevnt over har piggdekk oftest åpnere mønster enn piggfrie. Det fører til bedre grep på våte veier og slaps.

Hva er så best? Pigg eller piggfritt? Det finnes dessverre ikke noe ensidig svar. Hvor man ferdes, hva slags bil man har osv. spiller inn. Også økonomi har en betydning.

For å ta det siste først. Dagens krav til pigger sier at de ikke kan veie mer enn 1,1 gram. Dette innbærer at piggkjernen ikke kan være for lang (det er den som veier). Den går altså ikke så langt ned i piggkroppen. Det innebærer at kjernen ofte er borte nå det er 4-5 mm restmønster igjen. Altså halvslitt dekk. Enda tidligere forsvinner den dersom innkjøringen har vært dårlig. For en normalbilist tilsier det minimum en vintersesong kortere levetid på piggdekk kontra piggfritt. Ferdes man på områder med mye 0-føre og is er piggdekk er klar fordel. Det fordrer imidlertid at man skifter ut piggdekkene før piggkjernene sier tak for seg. Hvis ikke kan man like gjerne kjøre piggfritt.

Et viktig begrep er total sikkerhet!

Total sikkerhet betegner hvor sikkert du kjører fra dekket blir montert til det blir demontert. Dersom man kjører dekkene ned til lovens minimumskrav vil de piggfrie dekkene være sikrest. Dette fordi piggdekk som slites ned under 4-5 mm som oftest ikke har noen pigger intakt. Dersom man skifter dekk når det er ca 5 mm igjen vil piggdekk være sikrest. Alt basert på en totalvurdering av alle forhold iløpet av dekkets bruksperiode.

Det er ikke påvist noen direkte sammenheng mellom ulykker/uhell og dekktyper. Dersom forsikringsselskapene kunne påvist at en dekktype er mindre sikker enn en annen ville vi nok sett en prisdifferensiering på forsikringspremien.

Så hvilket dekk som er den beste løsningen for deg må du nok fremdeles selv bestemme, men for de fleste bilister i Grenland vil det nok ikke på noen måte innbære noen risiko å velge det ene fremfor det andre.

Torleiv Dalen Haukenes

Produktsjef Dekkmann AS, Breivollveien 31, Oslo

(Bosatt i Skien)

Emner

Kategorier


Dagens Dekkmann er resultatet av en sammenslåing av to selskaper; Olrich Gummiservice, som ble startet så tidlig som i 1929 og Dekkmann, som ble etablert i 1957. Olrich navnet ble tatt bort i 1996 og selskapets navn har vært Dekkmann AS siden da. Kjeden består av 41 avdelinger fra Mandal i sør til Alta i nord. Selskapet Dekkmann AS er en datter av Continental Dekk Norge AS og dermed "datterdatter" av Continental AG i Tyskland.

Pressekontakt

Camilla Bostad

Camilla Bostad

Pressekontakt Marked- og kommunikasjonssjef +47 92 27 85 39
Torleiv Dalen Haukenes

Torleiv Dalen Haukenes

Pressekontakt Produktsjef Presseansvarlig, produkt, priser, teknisk bistand +47 47454358
Jan Skjoldby

Jan Skjoldby

Pressekontakt Administrerende Direktør +47 412 95 580

Norges mest erfarne på dekk

Dagens Dekkmann er resultatet av en sammenslåing av to selskaper; Olrich Gummiservice, som ble startet så tidlig som i 1929 og Dekkmann, som ble etablert i 1957. Olrich navnet ble tatt bort i 1996 og selskapets navn har vært Dekkmann AS siden da. Kjeden består av en rekke egeneide og franchise avdelinger fra Mandal i sør til Alta i nord. Selskapet Dekkmann AS er en datter av Continental Dekk Norge AS og dermed "datterdatter" av Continental AG i Tyskland.

Dekkmann
Fredrik Selmers Vei 3
0663 OSLO
Norway