Pressemelding -

Deloitte og Revisorfirma Ulf Strande AS går sammen

De to revisjons- og rådgivningsfirmaene Revisorfirma Ulf Strande AS og Deloitte har vedtatt å gjennomføre en prosess som medfører at Revisorfirma Ulf Strande AS går sammen med Deloitte fra 1. september 2012. Sammenslåingen innebærer at Revisorfirma Ulf Strande AS viderefører sin virksomhet overfor sine klienter som før, men nå som en del av Deloitte.

Revisorfirma Ulf Strande er et Trondheimsbasert revisjonsfirma med 4 ansatte, som reviderer flere hundre virksomheter primært i Trondheimsregionen, men også i Midt-Norge for øvrig. Deloitte er et ledende revisjons- og rådgivningsfirma i Norge, med ca. 1200 ansatte på 21 kontorer i Norge. De to firmaene har inngått en avtale som innebærer at Revisorfirma Ulf Strandes virksomhet overføres til Deloitte. Alle ansatte blir med i overføringen, og får ny stilling i Deloitte.

Revisjonsbransjen vil komme til å se flere sammenslåinger
- Revisorfirma Ulf Strande AS har bygget opp en god posisjon i Trondheim og en solid portefølje med mange klienter vi er stolte av å være revisor for. Vi ser imidlertid at utviklingen i revisjonsbransjen tilsier at det er stadig viktigere å være en del av et stort fagmiljø. Det er primært to årsaker til dette: Det ene er kravene til kontinuerlig kompetanseutvikling og inngående kunnskap om forholdene i ulike bransjer og sektorer. Det andre er at rammebetingelsene i bransjen, med blant annet endringer i revisjonsplikt, tilsier at det er mer krevende enn tidligere å være en liten aktør. Deloitte har den riktige kombinasjonen av solid lokal tilstedeværelse og forankring, samtidig som det er et verdensledende kunnskapsmiljø. Vi vil fortsatt ha stort fokus på nærhet til og samarbeid med de enkelte kundene, og vi mener vi kan øke både verdien og omfanget av våre tjenester til kundene når vi nå tar valget om å gå inn i Deloitte, sier Harald Halvorsen, revisor og daglig leder i Revisorfirma Ulf Strande.

Vil skape verdier for distriktet
Sammenslåingen vil også slå ut positivt for Deloitte i Trondheim:
- Vi er glade for at Revisorfirma Ulf Strande AS og alle ansatte kommer til Deloitte. Sammenslåingen av Revisorfirma Ulf Strande AS og Deloitte vil bidra til at vi skaper mer verdier i og for distriktet. Det innebærer en ytterligere styrkning av Trondheimskontoret i Deloitte, vi kommer til å tiltrekke oss ekspertise, og stå enda sterkere rustet til å bygge lokal kompetanse, sier partner og leder av Deloittes Trondheimskontor, Per Forseth.

Forseth ser ikke bort fra at det kan komme flere sammenslåinger i revisjonsbransjen i perioden fremover:
- Vi kommer til å se en konsolidering, som følge av at forholdene i markedet er i vesentlig endring. Vi kan ikke utelukke flere sammenslåinger av denne typen, sier Per Forseth.

Emner

  • Juss

Tags

  • ulf strande
  • deloitte
  • revisjon
  • revisor
  • trondheim
  • sammenslåing

Regions

  • Sør-Trøndelag

Deloitte yter tjenester innen revisjonsvirksomhet, konsulentvirksomhet, advokattjenester samt Corporate Finance og transaksjonsrådgivning. Vi arbeider for en rekke internasjonale selskaper og norske virksomheter innen privat og offentlig sektor. Deloitte kombinerer verdensledende innsikt med et unikt arbeidsmiljø og en kultur som sammen med våre kunder alltid søker å finne og utvikle de beste løsningene på forretningskritiske problemstillinger. Deloitte har 1150 ansatte ved 20 kontorer i Norge. Deloitte i Norge er en del av Deloitte Touche Thomatsu Limited (DTTL), verdens største leverandør av revisjons- og rådgivningstjenester med mer enn 195.000 ansatte i 150 land.

Pressekontakt

Frode Vik Jensen

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør +47 99 59 50 00