Skip to main content

Flesberg og Drammen – på lag med innbyggerne

Nyhet   •   aug 22, 2019 10:43 CEST

Prosjektgruppen for Folketråkk fra Flesberg (f.v.): Anne-Line Ringhus, Kjersti Morseth Hallerud, Trond Weseth (bak), Kristine Løkamoen (foran), Gunleik Bondal og Frøydis Lislevatn.

Flesberg og Drammen har bidratt i utviklingen av en ny nasjonal tjeneste som skal sikre at innbyggernes stemme blir hørt i plan- og byggesaker.

– Altfor ofte slurves det med å ta med innbyggerne i utviklingsprosesser. Nå får kommunene og utbyggerne en digital tjeneste som synliggjør innbyggernes behov, sier Ingvil Aarholt Hegna, seniorrådgiver i Design og arkitektur Norge (DOGA).

Selv om medvirkning er lovpålagt, så gjennomføres det ofte for sent i prosessen, når mange viktige beslutninger allerede er tatt, slik at innbyggernes mulighet til å påvirke blir svært begrenset.

Nå lanseres Folketråkk – en ny nasjonal digital plattform, åpen for alle, som skal hjelpe relevante aktører (f.eks. fagpersoner, politikere og eiendomsutviklere) til å gjennomføre medvirkning til rett tid, på rett tidspunkt og med de rette målgruppene.

Folketråkk er utviklet av DOGA i samarbeid med blant andre Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), Helsedirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), NIBR, Accenture og kommunene Flesberg og Drammen.

Bedre kommuneplan

Flesberg i Buskerud har vært én av pilotkommune som har deltatt i utviklingen av Folketråkk. Kommunen har testet ut og brukt tjenesten til å gjennomføre flere medvirkningsprosesser, og erfaringer herfra legges inn i den digitale plattformen.

– Vi er i oppstartfasen av ny kommuneplan, arbeidet er igangsatt og Folketråkkprosjektet har vært svært nyttig for å sikre gode innspill fra innbyggerne, sier Frøydis Lislevatn, kommunens folkehelsekoordinator.

Gjennom en treårs periode har om lag 1000 respondenter i Flesberg svart på en rekke spørsmål knyttet til nærmiljø og trivsel. Folketråkk-arbeidet har involvert 400 av disse respondentene.

Innbyggerne har i dette arbeidet blitt tatt med på råd i forbindelse med videreutvikling av fritidsparken rundt et nytt skoleområde i kommunen.

– Tidligere ble det gjennomført store, åpne møter. Da var det mange som av forskjellige årsaker ikke tok ordet. Med Folketråkk har vi både fått til gang til, og testet ut verktøy som har gitt oss et veldig godt innblikk i folks situasjon og ønsker i en tidlig fase. Dette kunnskapsgrunnlaget vil gi oss en mye bedre kommuneplan, sier Lislevatn.

FAKTA

Dette skal lanseres 23. august:

* En nasjonal, gratis tjeneste med metoder og verktøy som skal inkludere innbyggernes behov i planprosessene.

* Samling av en rekke verktøy som forenkler kunnskapsinnhenting og legger til rette for medvirkning.

* Les mer her:https://doga.no/Aktiviteter/arkitektur/folketrakk/

Kontaktpersoner:

* Design og arkitektur Norge, seniorrådgiver, arkitektur Ingvil Aarholt Hegna, tlf. 988 39 775

* Flesberg kommune, folkehelsekoordinator Frøydis Lislevatn, tlf. 475 08 978