Gå videre til innhold

Siste nytt

Kontakter

Anders Sandmæl

Anders Sandmæl

Pressekontakt Daglig leder / Pressekontakt 94017722

Kompetanse i verdensklasse i forhold til kontroll og vedlikehold av sprinkleranlegg.

Bedriftsbeskrivelse
Dokumentert AS er et unikt firma i Norge når det gjelder sprinkleranlegg. Selskapet besitter kompetanse og erfaring som bidrar til at eiere får sprinkleranlegg som er forskriftsmessige og med den nødvendige dokumentasjon.
Sprinkleranlegg er det eneste som gjør noe med en brann, alle andre stasjonære brannsikringstiltak skal varsle eller begrense spredning. Derfor er det kritisk for person- og verdisikring at det har den nødvendige funksjon når brannen oppstår.

Dokumentert AS sin kjernevirksomhet er kontroll og vedlikehold av eksisterende sprinkleranlegg. Dette er noe alle eiere er pålagt av myndigheter og forsikring å utføre årlig. Utfordringene for eier er varierende kvalitet i det arbeidet som utføres og hvordan det dokumenteres. Derfor er dette et område som gir eier og driftspersonell frustrasjoner, utfordringer og skaper en usikkerhet. Dette er også forsikringsbransjen og brannvesenet kjent med.

Dokumentert AS har utviklet en dokumentasjon som er unik. Den har den nødvendige kvalitet og gjør det mulig for eier å lukke alle avvik. Dette er unikt for våre kunder. Dette fjerner den frustrasjon, usikkerhet og utfordringer som er vanlig og gir en motivasjon, kunnskap og oversikt for å få et forskriftsmessig sprinkleranlegg med den nødvendige dokumentasjon. Det er selskapets kompetanse og erfaring som bidrar til dette.

Kun 25% av landets 40.000 sprinkleranlegg er kontrollert og de som kontrolleres har alle mange avvik. Dette er årsaken til at branner i mange sammenhenger får et for stort skadeomfang og vil koste menneskeliv.

Uavhengig kontroll av sprinkleranlegg i byggeprosjekter er en kvalitetssikring som sikrer at sprinkleranlegget er uten feil og mangler ved overtagelse og med den nødvendige dokumentasjon. Dette er den eneste måten eier kan være sikker på dette resultatet. Prosjekterende og utførende greier ikke dette på egenhånd. Dette er en positiv prosess og bidrar også til kompetanseheving og riktig fokus hos prosjekterende og utførende. Dette er viktig siden totalentreprenører har bygningskompetanse og ingen sprinklerkompetanse. Derfor overleverer de nybygg med feil på sprinkleranleggene og tilhørende dokumentasjon, for de kan ikke vurdere dette selv og i liten grad engasjerer noen til å kvalitetssikre dette.

Selskapet har 5 ansatte, er landsdekkende og en uavhengig tredjepart i alle sammenhenger, slik regelverket krever.

Det skrives artikler i fagpressen, foretas opplæring, informasjon og holdningsarbeid for å bidra til at flest mulig blir kjent med hva som skal til for å få forskriftsmessige sprinkleranlegg og tilhørende dokumentasjon.

Dokumentert AS bidrar i forhold til sprinkleranlegg (brannsikkerhet) som Bellona jobbet for miljøet.

Dokumentert AS
Hoffsveien 9, Postboks 1036
0218 Skøyen
Norway