Gå videre til innhold
I et jobbintervju har ikke arbeidsgiver lov å spørre deg om du er gravide eller planlegger å bli gravid. Du har heller ingen plikt til å opplyse om dette.
I et jobbintervju har ikke arbeidsgiver lov å spørre deg om du er gravide eller planlegger å bli gravid. Du har heller ingen plikt til å opplyse om dette.

Nyhet -

​Gravid eller nybakt mor – kjenn dine rettigheter!

av advokatfullmektig Heidi Fuglesang og karriererådgiver Kristin Ølberg, Econa

Enten du planlegger å bli gravid, akkurat har blitt gravid, nettopp har født eller snart skal tilbake i jobb er det viktig å vite hvilke rettigheter du har. I disse viktige, og kanskje altoppslukende, fasene i livet finnes det mange fallgruver – men også muligheter.

Det har i flere uker pågått en debatt om hvorvidt dagens fordeling av foreldrepermisjonen er god nok. Det er imidlertid mange flere aspekter ved graviditet og permisjon som ikke blir belyst i debatten, og som i stor grad den enkelte forelder selv kan passe på og legge til rette før. Her har vi valgt ut de viktigste juridiske rådene og karrieretipsene du bør huske på.

Til deg som planlegger eller akkurat har blitt gravid:

Fra juristen:

I et jobbintervju har ikke arbeidsgiver lov å spørre deg om du er gravide eller planlegger å bli gravid. Du har heller ingen plikt til å opplyse om dette. Dersom du er i jobb plikter du å fortelle arbeidsgiveren din om at du skal ut i permisjon minst fire uker før permisjon som varer mellom 12 uker og ett år, og 12 uker før permisjon som varer lenger enn ett år.

I de fleste tilfeller er det verken mulig eller hensiktsmessig å skjule graviditeten så lenge. Samtidig vil åpenhet om graviditeten gjøre det mulig for deg og din arbeidsgiver å best mulig tilrettelegge din arbeidsdag frem til fødsel, samt permisjonstiden. I enkelte mer belastende yrker, f.eks. yrker med nattevakt, finnes det særskilte rettigheter for gravide.

Det er ulovlig å si opp en gravid arbeidstaker med grunnlag i graviditeten. Oppsigelse som finner sted i denne perioden, skal anses å ha sin grunn i graviditeten dersom ikke noe annet gjøres overveiende sannsynlig – og her er det et strengt beviskrav. Også annen form for diskriminering på grunn av graviditet eller permisjon er forbudt.

Fra karriererådgiveren:

Du kan selvfølgelig velge å fortelle arbeidsgiveren i jobbintervjuet at du er gravid, men du risikerer at det påvirker arbeidsgivers beslutning om hvem som tilbys jobben. Det vil videre være svært vanskelig å bevise at det var årsaken til at du eventuelt ikke fikk jobben. Derfor er det like greit å holde seg unna temaet. Blir du allikevel spurt, selv om arbeidsgiver ikke har lov, finnes det ikke noe rett eller galt svar. Her vil også dine verdier være viktige; vil du jobbe for en arbeidsgiver som ikke har en kultur som tar hensyn til at man ønsker å starte en familie?

Dersom du er i jobb er det lurt å planlegge godt før du går ut i permisjon. En god dialog med leder og kollegaer om hvordan man ser for seg permisjonstiden er en god investering. Her er det viktig å sørge for at dine arbeidsoppgaver blir ivaretatt mens du er i permisjon, noe som viser engasjement for arbeidsplassen. Det er også viktig at du og din leder avklarer i hvor stor grad du ønsker å være inkludert under permisjon, f.eks. ved å ha enkelte arbeidsoppgaver, bli invitert på sosiale arrangementer, være behjelpelig om noen har spørsmål osv.

Til deg i permisjon:

Fra juristen:

Du kan ikke sies opp med grunnlag i at du er i permisjon. Dersom du blir lovlig sagt opp rett før eller når du er i permisjon vil ikke oppsigelsestiden, eller resterende av den, løpe før du er tilbake fra permisjon. Dersom du selv sier opp vil oppsigelsestiden løpe i permisjonen.

Selv om du er ute i foreldrepermisjon har du rett til å være med i lønnsforhandlingene. Du har krav på en konkret vurdering av ditt lønnskrav og bli vurdert på samme måte som de andre ansatte i virksomheten. Arbeidsgiver har lov til å legge vekt på innsats, erfaring og opparbeidet kompetanse, men du har krav på å bli vurdert ut fra den perioden de har vært i arbeid.

I den perioden du er i permisjon vil kanskje din arbeidsgiver ansette en vikar for å utføre dine arbeidsoppgaver. Uansett hvor flink vikaren er i jobben kan ikke arbeidsgiver gi vikaren din jobb, og sette deg til en annen jobb. Du har rett til å vende tilbake til samme, eventuelt tilsvarende stilling.

Fra karriererådgiveren:

Dersom det er mulig er det klokt å holde kontakt med arbeidsgiver. Formelt gjennom møter og telefonsamtaler, og ikke minst uformelt ved å delta på sosiale aktiviteter dersom det lar seg gjøre. Dette viser engasjement for jobben, samtidig som man pleier jobbrelasjonen. Dette vil også være viktig i de tilfeller du ikke planlegger å komme tilbake til samme arbeidsgiver, da nåværende arbeidsgiver vil være en viktig referanse i en jobbsøkerprosess. Det er alltid smart å ha en god relasjon til både nåværende og tidligere arbeidsgivere.

Advokatfullmektig Heidi Fuglesang, Econa

Karriererådgiver Kristin Ølberg, Econa

Emner

Pressekontakt

Gry May Ljøterud

Gry May Ljøterud

Pressekontakt Fagansvarlig foreningskommunikasjon 90588817

Svein-Egil Jørgensen

Pressekontakt Avdelingsleder - Politikk og samfunn 9658010

Econa - av og for økonomer

Econa er interesse- og arbeidstakerorganisasjonen for siviløkonomer og masterutdannede innen økonomisk-administrative fag. Vi har 25 500 medlemmer og jobber for å tydeliggjøre økonomifagenes betydning i samfunnet.

Econa
Rosenkrantz' gate 22
0124 Oslo
Norway