Gå videre til innhold
Ola Nordmann like viktig for norsk nyskaping som bedrifter

Nyhet -

Ola Nordmann like viktig for norsk nyskaping som bedrifter

Det er ikke bare norske bedrifter som driver innovasjon og nyskaping. Nesten en halv million nordmenn står bak oppfinnelser som gjør hverdagslivet enklere.

Lei av at kaffekruset setter flekker? Eller å sortere sokker etter klesvask? Dette er typiske hverdagsutfordringer som privatpersoner har funnet løsninger på og satt ut i produksjon.

-Vi skal ikke undervurdere oppfinnsomheten og innovasjonen som gjøres i husholdningene, sier professor ved Universitetet i Stavanger og forskningsleder i NORCE, Martin Gjelsvik i Econas fagtidsskrift Magma. Privatpersoner utgjør en viktig og verdifull del av den totale innovasjonen i Norge.

Sammen med forsker ved NORCE, Kari Einarsen, har han sett på hva som skjer på innovasjonsfronten i norske hjem. For første gang måles denne aktiviteten i Norge ved at 3.378 har svart på spørsmålet «Har du eller andre i din husstand i løpet av de tre siste årene brukt deler av fritida og/eller egne penger på å utvikle nye produkter eller tjenester?». Studiet bygger på data fra Norsk Monitor i 2017.

Svarene viser at vi ikke legger fra oss innovasjonstankegangen på jobben, men tar den med hjem. Rundt 420.000 innbyggere (11,5 prosent) har utviklet nye produkter eller tjenester på fritida de tre siste årene.

Verdifullt for bedriftene

Er du en oppfinner eller har mange kreative ideer? Gjelsvik mener vi trenger flere slike.

-Privatpersoners kreativitet i fritida kan være et verdifullt tilskudd til bedrifters innovasjon. De trenger ikke begrense seg til nåværende markeder, formelle strategier eller intern konkurranse om knappe ressurser i bedriften. I tillegg ser de behov tidligere enn bedriftene, sier Gjelsvik. Innovasjon på fritida kan øke potensialet for kommersielle produkter og tjenester i næringslivet og bidra til nye løsninger i offentlig sektor, f eks. velferdstjenester.

Bedriftene på sin side kan få tilgang til nye ideer, som sågar allerede kan være utprøvd i mindre skala. I så måte kan innovasjoner på fritida øke både verdiskapningen og velferden i landet samt gi bedriftene større inntjening i en verden hvor bare bedrifter innoverer.

-Konsumenter er typisk tidlig ute med produkter og tjenester som ikke eksisterer på markedet. De utvikler gjerne produkter med funksjoner som tilfredsstiller egne behov som de oppdager før bedriftene, og de opptrer som pionerer, sier Gjelsvik.

Hvorfor innoverer vi?

Når respondentene blir spurt om hvorfor de innoverer, er salg en stor motivasjonsfaktor. Husholdningenes økonomi kan være en forklaring på dette. Mange ønsker å finne løsninger på egne utfordninger, mens noen har egalitære motiver, de ønske rå hjelpe andre. Og selvsagt finner vi de som synes det er gøy å være oppfinnere, uten å ha det store salgsmotivet.

Hvem innoverer mest?

De mest aktive er de mellom 25-34 år, og vi finner en overvekt av menn. Personer med ingeniør- eller annen teknologisk bakgrunn har en tendens til å innovere i fritida oftere enn gjennomsnittet. Det samme med folk med naturvitenskapelig bakgrunn, men også folk med bakgrunn fra kulturfeltet.

Og jo høyere utdanning, jo mer innoverer vi.

-Det hevdes noen ganger at skolegang gjør oss mindre nysgjerrig på nye løsninger, men slik er det ikke, sier Gjelsvik.

Har man bakgrunn fra juss, realfag, psykologi, humaniora og sikkerhetsfag, gir det liten inspirasjon til innovasjon i fritida.

-Det bør vi kanskje sette pris på, sier Gjelsvik, de yrkesgruppene skal jo først og fremst holde seg til etablerte sannheter

Privatpersoners innsats undervurdert.

Man etterlyser mer innovasjon og grunderskap og etterlyser økt samarbeid mellom næringsliv, det offentlige og forskningsinstitusjoner, næringsklynger, inkubatorer og så videre. Samtidig har disse institusjonene en ting til felles: De ser helt bort fra de innovasjonsaktivitetene som foregår i husholdningene. Et Google-søk på husholdningsinnovasjon gir ingen treff.

-Privatpersoner gjør et viktig tilskudd i den totale innovasjonsinnsatsen i Norge, sier Gjelsvik. Et samarbeid mellom innovative bedrifter, offentlig sektor og privatpersoner som innoverer kan gi økt verdiskaping og velferd, både materielt og på andre måter, avslutter Gjelsvik. 

Emner

Pressekontakt

Gry May Ljøterud

Gry May Ljøterud

Pressekontakt Fagansvarlig foreningskommunikasjon 90588817

Svein-Egil Jørgensen

Pressekontakt Avdelingsleder - Politikk og samfunn 9658010

Econa - av og for økonomer

Econa er interesse- og arbeidstakerorganisasjonen for siviløkonomer og masterutdannede innen økonomisk-administrative fag. Vi har 25 500 medlemmer og jobber for å tydeliggjøre økonomifagenes betydning i samfunnet.

Econa
Rosenkrantz' gate 22
0124 Oslo
Norway