Nyhet -

​Perspektivmeldingen på 1-2-3

av Tore Vamraak, sjeføkonom i Econa

Regjeringen har lagt frem perspektivmeldingen. Den tar for seg utfordringer og muligheter frem mot 2060, og noen veivalg vi nå stor overfor.

Utfordringene som vi står overfor de neste tiårene, er at

  • -Det vil stå halvparten så mange i yrkesaktiv alder bak hver pensjonist som i dag
  • -Statens utgifter vil gå opp, uten at inntektene øker like mye
  • -Statsbudsjettets økonomiske handlingsrom går markant ned
  • -Vi må gjennomføre det grønne skiftet

Dette er krevende utfordringer som politikerne må ta på alvor. Landets politikere må legge opp til mer verdiskaping, og unngå å overby hverandre på å dele ut generøse velferdsgoder som ikke er bærekraftige.

Men utfordringene som vi står overfor er ikke unike for Norge. Det blir flere eldre i de fleste land. Det er positivt at folk lever lengre, men det er krevende for statsfinansene. I Norge har vi gode muligheter til å komme gjennom utfordringene. Én ting er vår finansielle formue i Statens pensjonsfond utland. Men langt viktigere er verdien av vår kompetanse. Visste du at verdien av vår arbeidskraft utgjør hele 74 % av nasjonalformuen, mens finansformuen utgjør bare 10 %?

For å løse de store utfordringene frem mot 2060 må privat sektor vokse mer, slik at skatteinntektene kan bli større. Flere må komme seg i jobb. Det må satses mer på utdanning, integrering, innovasjon effektivisering.

Dette er ikke gjort i en fei. Men det er viktige prioriteringer som politikerne må huske på også når ropene etter flere og større kortsiktig velferdsgoder blir for høye. Econa skal minne politikerne på disse prioriteringene.

Emner

  • Utdanning

Pressekontakt

Gry May Ljøterud

Pressekontakt Fagansvarlig foreningskommunikasjon 90588817

Svein-Egil Jørgensen

Pressekontakt Avdelingsleder - Politikk og samfunn 98658010