Gå videre til innhold
Antall nye krefttilfeller i Norge øker dramatisk
Antall nye krefttilfeller i Norge øker dramatisk

Blogginnlegg -

Menn, yrke og kreft

I 2007 ble det registrert nærmere 26 000 nye tilfeller av kreft i Norge. Forrige uke kom tallene for 2015: 32 592. Denne økningen kan ikke bare skyldes befolkningsvekst og økt levealder.

Nei, for tallene fra Kreftregisteret viser signifikant sammenheng mellom yrker og kreft. Dessverre er det de typisk mannsdominerte yrkene som topper denne statistikken.

Det er særlig brannmenn, sjømenn, ansatte i bygge- og anleggsvirksomhet, håndverksfag og industrien som har blitt eksponert for kreftfremkallende stoffer på jobben.

42% økning frem mot 2030

Fordi det kan ta fra 15 til 30 år fra eksponering til man blir syk av kreft, er det lett å tenke at tallene skyldes omfanget av asbest og røyking. Og vi kan kanskje le av de gamle historiene om hvordan man jobbet før i tiden, med for eksempel omfattende bruk av løsemidler uten verneutstyr eller ventilasjonsanlegg. Men, har du tenkt over at det muligens er situasjoner på din egen arbeidsplass man i fremtiden kan tenke på som latterlige?

For hvordan skal vi forsvare tall fra Kreftregisteret som viser en økning på 42% krefttilfeller blant menn, frem mot 2030?

Dagens krav til effektivitet kan gå på helsa løs

Mange kjenner nok til farene, men lar likevel være å beskytte seg. Verneutstyret oppleves ofte i veien for å utføre arbeidet raskt nok. Hanskene gjør deg klam i hånda, kjeledressen er for stiv og vernebrillene dugger.

Dette er likevel ikke unnskyldning god nok. Vi vet at mange norske virksomheter mangler klare rutiner for hvordan deres ansatte bruker og oppbevarer kreftfremkallende stoffer på arbeidsplassen.

Ingen data å rapportere på

Vi vet at det kun er et fåtall av norske virksomheter som oppfyller krav om et personregister for ansatte som eksponeres for kreftfremkallende stoffer. Derfor blir vi ikke overrasket når Arbeidstilsynet sier at mindre enn 5 prosent av norske leger melder fra om arbeidsrelatert sykdom. Det finnes jo ingen data å rapportere på.

Start det forebyggende arbeidet i dag

November har fått sin navnebror – Movember, og de siste årene har denne måneden blitt viet oppmerksomhet til tema om menns helse. Vi i EcoOnline ser at det opplysningsarbeidet som gjøres av organisasjoner som Kreftforeningen og Movember Foundation, er enormt viktig.

Ta ditt ansvar i det forebyggende arbeidet, for det er ikke sikkert det bare holder å stumpe røyken når 20 % av lungekrefttilfellene kan tilskrives arbeidsrelaterte forhold.

Related links

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Helene Melby Brodersen

Helene Melby Brodersen

Pressekontakt Content Manager Pressekontakt +47 92 62 13 14

Gjør dokumentasjon av kjemikalier lønnsomt og effektivt

Historien om EcoOnline starter i Tønsberg. Vår gründer, Kjell Einar Hamnes, var sikker på at internett var kommet for å bli. Han hadde en idé: å lage en nettbasert løsning for produksjon, arkivering og distribusjon av sikkerhetsdatablad (den gang kalt HMS-datablad). I dag, 16 år senere, har det vist seg å være en veldig god idé.

I dag har mer enn 3 500 bedrifter i Nord-Europa valgt EcoOnline som sin leverandør av programvare for kjemikalieinformasjon. Vi opplever høy vekst, og er per i dag 90 engasjerte medarbeidere fordelt på kontorer i Tønsberg, Oslo, Göteborg, Helsinki, Tampere og Århus.

Kjemikalier tar årlig livet av flere mennesker enn veitrafikken gjør, i tillegg representerer kjemikalier en betydelig fare for miljøet. EcoOnline utvikler løsninger som setter virksomheter i stand til å forebygge skader på mennesker og miljø. På den måten bidrar vi til å redde liv og ta vare på miljøet.

EcoOnline AS
Trudvangveien 77
3117 Tønsberg
Besøk våre andre nyhetsrom