Gå videre til innhold
Valvolines Petter Bjerke tok i mot EcoOnline Publisher Award tirsdag kveld. (Foto: Inge Wallumrød - EcoOnline)
Valvolines Petter Bjerke tok i mot EcoOnline Publisher Award tirsdag kveld. (Foto: Inge Wallumrød - EcoOnline)

Nyhet -

Valvoline vinner EcoOnline Publisher Award

Til stede på Sommerseminar var Petter Bjerke fra Valvoline. Bjerke har jobbet i Valvoline syv år. Han er produktsjef og kvalitetsleder i tillegg til at han sitter med teknisk support, og har det fulle og hele ansvaret for produktporteføljen gjennom hele dens livssyklus i markedet de opererer i. Fra de kjøper inn enn et produkt til de faser det ut.

Gratulerer!

Tusen takk! Utrolig moro. Det er det ikke noe tvil om. Det var veldig gøy bare å bli nominert, men dette er virkelig en klapp på skulderen til oss.

Hvordan jobber dere med Eco Publisher?

Vi har EcoPublisher integrert med ordresystemet vårt, blant annet. Hver kveld går det ut digitale datablad til de som skal ha, samt papir i posten til de få som tviholder på det. Denne integrasjonen har vi jobbet med lenge, og den har fungert godt. Et system som kan kjøres automatisk uten alt for mye manuell jobbing.

Og nå fikk dere altså en pris for arbeidet?

Ja, det må jeg si. Det er stort. Vi har jo hatt fokus på at vi skal etterleve de myndighetskravene som finnes, og at vi skal prøve å gi en ekstraservice. Vi er en litt atypisk organisasjon innenfor vår bransje, i den forstand at mens alle andre bygger ned og sentraliserer til ett lager et eller annet sted i Europa med én salgsrepresentant i Norge, så har vi seks selgere og eget lager i Norge. Og vi har også det svenske markedet. Vi har fire egne selgere der og eget lager i Sverige. Så på en måte er vi en ganske stor organisasjon, og med den organisasjonen prøver vi å gi kundene våre en ekstraservice i form av møter, kurs, og oppfølging gjennom systemer. For eksempel ved at vi publiserer sikkerhetsdatabladene i EcoOnline.

Hvordan vil dette bli mottatt hos dere?

Vi har holdt det hemmelig internt, så dette er veldig moro. I forrige uke formidlet vi i organisasjonen at vi var nominert. Vi er jo en del involverte på huset som gjør en jobb i dette. Det er meg og min avdeling, og så er det noen på økonomi og backoffice som sitter og jobber med det. Det at vi, og måten vi jobber på, blir lagt merke til, det ble veldig gledelig mottatt av alle. Det er noe med at vi er best i klassen da, i hvert fall i år.

Hva har gjort dette mulig?

Ja, vi har jo et tett samarbeid både med vår leverandør og Teknologisk Institutt, som kvalitetssikrer og publiserer sikkerhetsdatabladene i EcoPublisher, og vi har deres systemer som distribuerer det. Det er systemene rundt det, og de samarbeidspartnerne vi har trukket inn. Og på huset er det da altså jeg som er ansvarlig, og min avdeling, og backoffice som gjør en strålende jobb med å passe på og skrive ut og følge opp dersom det er feilmeldinger og slike ting. Så det er de som er involvert i denne loopen. Tidligere skrev vi jo databladene selv, og gjorde den jobben, men det ble urimelig mye jobb i tillegg til alt annet. Så den jobben er outsourcet til Teknologisk Institutt. Og vi er veldig fornøyd med den jobben de gjør. De som jobber der har en mye større detaljkunnskap, og de har jobbet sammen med oss såpass lenge at de begynner også å kjenne vår leverandør. Så de tar kontakt direkte dersom de har noen spørsmål angående sikkerhetsdatablader, merking og sånne ting.

Hva betyr denne prisen?

Det er jo en pris som henger høyt, som viser at vi er gode på dette. Og så er det et ris bak speilet her i form av at vi må følge det opp. Og vi må prøve å utvikle oss videre. Men det viser jo at vi har gjort og gjør det riktig i dag. Og de kundene som er fokusert på akkurat det, de vil vi jo kunne vise at vi har en plan og at vi gjennomfører.

Hva vil du si til andre som jobber på leverandørsida?

Jeg tenker at det som er viktig er å vite hva som er forventet av en. Altså hva må man levere, og så må man knytte til seg gode samarbeidspartnere slik at man kan gjøre jobben så kostnadseffektivt som mulig. Og har man gode systemer og gode samarbeidspartnere så blir man fort ganske god på dette her altså. Men det er viktig å følge opp. Det er helt klart. For det er både helse og liv det dreier seg om, både nå og fremover i tid. Det som er litt farlig nå, det kan være veldig farlig senere, og det kan akkumulere, og det kan lagres og bli i både systemer og kropp og atmosfære og jord. Så det er viktig å ha gode systemer på det, rett og slett.

Du hadde meldt deg på seminaret før du ble nominert?

Ja, jeg var påmeldt lenge før vi ble informert om dette. Jeg har vært på Sommerseminar hvert år siden jeg begynte i denne jobben. Dette er 6. eller 7. gangen jeg deltar. Det er fast. Noen år treffer det bedre enn andre. I år er det mye om REACH, så da er det jo veldig aktuelt for oss. Ellers er det kontakter og nettverk, og det er alltid noe å lære, så her er vi med, det synes jeg er viktig.

Gratulerer meg prisen igjen!

Tusen takk!

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Helene Melby Brodersen

Helene Melby Brodersen

Pressekontakt Content Manager Pressekontakt +47 92 62 13 14

Gjør dokumentasjon av kjemikalier lønnsomt og effektivt

Historien om EcoOnline starter i Tønsberg. Vår gründer, Kjell Einar Hamnes, var sikker på at internett var kommet for å bli. Han hadde en idé: å lage en nettbasert løsning for produksjon, arkivering og distribusjon av sikkerhetsdatablad (den gang kalt HMS-datablad). I dag, 16 år senere, har det vist seg å være en veldig god idé.

I dag har mer enn 3 500 bedrifter i Nord-Europa valgt EcoOnline som sin leverandør av programvare for kjemikalieinformasjon. Vi opplever høy vekst, og er per i dag 90 engasjerte medarbeidere fordelt på kontorer i Tønsberg, Oslo, Göteborg, Helsinki, Tampere og Århus.

Kjemikalier tar årlig livet av flere mennesker enn veitrafikken gjør, i tillegg representerer kjemikalier en betydelig fare for miljøet. EcoOnline utvikler løsninger som setter virksomheter i stand til å forebygge skader på mennesker og miljø. På den måten bidrar vi til å redde liv og ta vare på miljøet.

EcoOnline AS
Trudvangveien 77
3117 Tønsberg
Besøk våre andre nyhetsrom