Gå videre til innhold
VGs Marie Moen Kingsrød med Kjell Einar Hamnes og Øyvind Thorsen fra EcoOnline, og komiker og konferaniser Truls Svendsen. (Foto:Inge Wallumrød - EcoOnline)
VGs Marie Moen Kingsrød med Kjell Einar Hamnes og Øyvind Thorsen fra EcoOnline, og komiker og konferaniser Truls Svendsen. (Foto:Inge Wallumrød - EcoOnline)

Nyhet -

VGs Marie Moen Kingsrød vant EcoOnline Media Award

Journalist Marie Moen Kingsrød kommer opprinnelig fra Sarpsborg. Kingsrød har tross sin unge alder jobbet i felten en stund allerede. Hun begynte i Sarpsborg Arbeiderblad da hun var 15 år og gikk videre til klikk.no, før hun begynte i VG. Hun har hele tiden jobbet mest med forbrukerrelatert stoff, og hatt et sterkt fokus på kjemikalier og tester. Kingsrød og VG vant prisen for sine mange artikler som tar opp problemstillinger med kjemikalier. Avisen har dessuten framkalt reaksjoner fra politisk hold om temaet, som følge av sine artikler.

Gratulerer med pris!

Tusen takk, dette er utrolig gøy, og ikke minst uforventet. Jeg hadde helt ærlig ikke hørt om prisen før, så jeg ble positivt overrasket. Det virker som et godt initiativ, for tematikken er aktuell og viktig. 

Hva betyr den for deg?

Det å få en hederspris for å være en av de som har hjulpet til med å få mer fokus på kjemikalier og bruk av kjemikalier, er ærefullt. Det er fint å vite at noen har sett på arbeidet mitt, og verdsetter det – og å få vinne en pris for det er enda bedre.

Hvorfor skriver du om kjemikalier?

Vi som forbrukere omgir oss med kjemikalier hele tiden. Jeg tenker at når ting gjelder alle, så er det også nødvendig å sette det på dagsorden. Når vi skriver om kjemikalier er det gjerne snakk om mat eller produkter mer eller mindre alle benytter seg av, og således er tematikken relevant for alle. Dette er et emne vi, i alle fall jeg, får mange tips om. I tillegg er det slik at når jeg først begynte å skrive om kjemikalier, så fanget det interessen min fordi feltet er så stort. Det er så mye man kan skrive om og potensielt avdekke. Det føles som en naturlig del av samfunnsoppdraget.

Hvordan opplever du at kjemikalietematikken blir mottatt i media?

Jeg tror det alltid, i alle fall i min tid, har vært interesse for det. Når jeg skriver saker om det, får jeg gjerne mange reaksjoner fra leserne. Jeg har inntrykk av at det er større interesse for saker som dreier seg om kjemikalier som er problematiske fra et helsemessig perspektiv, fremfor et miljømessig perspektiv. Selv om det også er viktig, så er det nok litt mer nærliggende for folk å tenke på helsa si enn miljøet.

Hva vil du si er det viktigste du har oppnådd så langt med din dekning av kjemikalieproblematikken?

Det er et vanskelig spørsmål å besvare på stående fot. Men jeg husker spesielt godt artikkelen jeg skrev om MI (Methylisothiazolinone). Det hadde vært mye oppmerksomhet rundt parabener. I mars 2015 skrev vi om at mange produsenter hadde erstattet parabenene med MI, som også kan ha negative helseeffekter.

Det er problematisk at man erstatter et stoff som er omstridt med et annet, som ikke nødvendigvis er bedre, og mye mindre uttestet, for å imøtekomme en etterspørsel i markedet. Da kan produsentene reklamere med «uten parabener», men så inneholder produktet et annet stoff som ikke nødvendigvis er bedre, og i verste fall verre.

Mattilsynet medga til oss at det var en kraftig økning i antall allergirammede og at dette stod i sammenheng med bruken av dette sterkt allergifremkallende stoffet MI. Slik informasjon er jo ikke akkurat noe myndighetene sender ut en pressemelding om, og da er det viktig at noen oppsøker dem og stiller de kritiske spørsmålene.

Det er nødvendig å være kritisk også til de produktene som med markedsføring gir inntrykk av å være bedre, sunnere, mer helsefremmende osv. Stoffer kan være på markedet i mange år før de blir regulert.

Gratulerer igjen med prisen, og lykke til med det viktige arbeidet videre!

Tusen takk!

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Helene Melby Brodersen

Helene Melby Brodersen

Pressekontakt Content Manager Pressekontakt +47 92 62 13 14

Gjør dokumentasjon av kjemikalier lønnsomt og effektivt

Historien om EcoOnline starter i Tønsberg. Vår gründer, Kjell Einar Hamnes, var sikker på at internett var kommet for å bli. Han hadde en idé: å lage en nettbasert løsning for produksjon, arkivering og distribusjon av sikkerhetsdatablad (den gang kalt HMS-datablad). I dag, 16 år senere, har det vist seg å være en veldig god idé.

I dag har mer enn 3 500 bedrifter i Nord-Europa valgt EcoOnline som sin leverandør av programvare for kjemikalieinformasjon. Vi opplever høy vekst, og er per i dag 90 engasjerte medarbeidere fordelt på kontorer i Tønsberg, Oslo, Göteborg, Helsinki, Tampere og Århus.

Kjemikalier tar årlig livet av flere mennesker enn veitrafikken gjør, i tillegg representerer kjemikalier en betydelig fare for miljøet. EcoOnline utvikler løsninger som setter virksomheter i stand til å forebygge skader på mennesker og miljø. På den måten bidrar vi til å redde liv og ta vare på miljøet.

EcoOnline AS
Trudvangveien 77
3117 Tønsberg
Besøk våre andre nyhetsrom