Gå videre til innhold

Siste nytt

Otto Søberg, administrerende direktør i Eksportkreditt Norge

Eksportkreditt Norge, Q3: Mange søknader tross usikre utsikter for norsk næringsliv

- Det er utfordrende tider for norsk næringsliv, men det positive er at det setter fart på en helt nødvendig omstilling, sier Otto Søberg, administrerende direktør i Eksportkreditt.

Eksportkreditt opplevde god søknadsinngang i tredje kvartal, men ser at pandemien treffer ulike eksportbransjer forskjellig.

Eksportkreditt Norge utbetalte 1,5 mrd. kroner i nye lån tredje kvartal 2020.

Sosiale medier

Pressekontakt

Otto Søberg

Otto Søberg

Pressekontakt CEO +47 905 57 993
Ellen B. Svaheim

Ellen B. Svaheim

Pressekontakt Head of Communications +47 482 24 093

Velkommen til Eksportkreditt Norge

Har du kjøpere i utlandet, kan Eksportkreditt Norge bidra med å dra i land viktige kontrakter. Kundene våre kommer fra hele verden og kjøper alt fra skip og undervannsteknologi, til solparker, vannrenseanlegg og designtjenester. Vi ivaretar hele prosessen knyttet til søknadsbehandling, tilsagn om lån, utbetaling samt oppfølging av lån.

Eksportkreditt Norge er et heleid statlig selskap, underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. Selskapet har vært operativt siden 1. juli 2012 og har i underkant av 50 ansatte.