Gå videre til innhold
Batteriskapet settes på plass ved en strømstolpe i lavspenningsnettet på Sjusjøen.

Bilde -

Batteriskapet settes på plass ved en strømstolpe i lavspenningsnettet på Sjusjøen.

  • Lisens: Bruk i media
    Innholdet kan lastes ned, bli brukt og delt i ulike medier av for eksempel journalister, bloggere, spaltister, kommentatorer etc., med den hensikt å formidle, fortelle og kommentere dine pressemeldinger, oppslag eller informasjon, forutsatt at innholdet er uendret og brukt i sin helhet. Opphaver skal navngis i den grad og på den måten god skikk tilsier (dette betyr f.eks. at fotografer nesten alltid skal navngis).
  • Filformat: .jpg
  • Størrelse: 3024 x 2349, 4.64 MB
Last ned

Relaterte nyheter