Nyhet -

Søknader om Dagmar-dispensasjon avgjort

Fem nettselskaper har fått dispensasjon for en del av sine kostnader i forbindelse med ekstremværet Dagmar. Erstatningsbeløpet ligger til sammen på 6,5 millioner kroner, opplyser Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Nettselskapene som ble berørt under stormen Dagmar i romjula for nesten ett år siden, må utbetale erstatning hjemlet i den såkalte KILE-ordningen (kvalitetsjusterte inntektsrammer ved ikke levert energi). KILE-ordningen inntrer når selskaper får avbrudd i strømleveransen. NVE estimerte tidligere i år at nettselskapene var skyldige kundene om lag 450 millioner kroner etter Dagmars herjinger.

NVE mottok 16 søknader om dispensasjon fra den økonomiske reguleringen etter uværet Dagmar i desember 2011. Det argumenteres i søknadene fra selskapene for at Dagmar må anses som et ekstremvær som KILE-ordningen ikke er ment å omfatte. Fire selskaper fikk avslag fordi de allerede var kompensert gjennom mindreavkastningsreglene, mens sju fikk ifølge NVE avslag fordi de økonomiske virkningene ansees som begrensede.

Energi Norge mener det er positivt at NVE for første gang har gitt en dispensasjon fra KILE-ordningen, men savner en mer prinsipiell gjennomgang av hvordan ordningen som medfører stor økonomisk belastning på selskapene, fungerer ved slike ekstreme værforhold.

- De berørte selskapene vil i tiden som kommer vurdere NVEs svar på søknad med tanke på en eventuell klage til Olje- og energidepartementet, sier Trond Svartsund, næringspolitisk rådgiver i Energi Norge.

Les mer på nettsidene til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Emner

  • Politikk

Tags

  • energi norge
  • kile-ordningen
  • stormen dagmar
  • nve
  • norges vassdrags- og energidirektorat
  • dagmar-dispensasjon

Pressekontakt

Aslak Øverås

Pressekontakt Informasjonssjef 90 08 60 20

Eivind Heløe

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør 91 64 41 53

PRESSETELEFON

Pressekontakt 92 03 66 00