Bilde -

Nils Kristian Nakstad

Adm.dir. Nils Kristian Nakstad, Enova SF
  • Lisens: Bruk i media
    Innholdet kan lastes ned, bli brukt og delt i ulike medier av for eksempel journalister, bloggere, spaltister, kommentatorer etc., med den hensikt å formidle, fortelle og kommentere dine pressemeldinger, oppslag eller informasjon, forutsatt at innholdet er uendret og brukt i sin helhet. Opphaver skal navngis i den grad og på den måten god skikk tilsier (dette betyr f.eks. at fotografer nesten alltid skal navngis).
Last ned

Emner

  • Klimaspørsmål

Kontakter

Eiliv Flakne

Pressekontakt Pressesjef +47 950 66 565

Relatert innhold