Gå videre til innhold
Blue Unit Solution fra danske Blue Unit er verdens første sentraliserte overvåkingssystem for RAS-anlegg, det måler på 12 vitale vannkvalitetsparametere døgnet rundt. Bilde: Blue Unit.
Blue Unit Solution fra danske Blue Unit er verdens første sentraliserte overvåkingssystem for RAS-anlegg, det måler på 12 vitale vannkvalitetsparametere døgnet rundt. Bilde: Blue Unit.

Pressemelding -

Lakseproduksjon optimalisert ved hjelp av data

En av verdens største fiskeoppdrettere har forbedret og optimalisert produksjonen av laks ved hjelp av nyutviklet datateknologi fra danske Blue Unit. Versjon 2 av dataplattformen er klar, og bedre enn noensinne.

Oppdrett av fisk er en næring i vekst, med stadig større oppdrettsanlegg og økende fokus på dyrevelferd. Norske SalMar Farming er et av selskapene som i tillegg til å være en av verdens største lakse- og smoltprodusenter, også har sterkt fokus på effektiv og bærekraftig fiskeproduksjon. Et samarbeid med danske Blue Unit, som produserer data- og visualiseringsteknologi, betyr at SalMar Settefisk kan få bedre kontroll på vannkvaliteten i sitt anlegg på Senja. SalMar Settefisk har også versjon 1 av analyseverktøyet på sitt settefiskanlegg på Follafoss. Målsetningen er å gi et godt og stabilt miljø til fisken med tanke på bedret bærekraft i produksjonen.

Et samarbeid blir til

Samarbeidet mellom SalMar Settefisk sitt anlegg på Senja og Blue Unit har pågått siden 2020, da den norske smolt-produsenten henvendte seg til de danske dataleverandørene for å få bedre kontroll over produksjonen og komme problemer i forkjøpet. De brukte versjon 2 av data- og analyseverktøyet Blue Unit Solution, hvor spesialdesignede sensorer samler inn 12 vesentlige vannkvalitetsparametere fra opp til 12 lokasjoner på ett anlegg av gangen. Overvåkingssystemet har dessuten en alarmfunksjon som viser hvor det skjer større endringer av vannkvaliteten. Dette gir gode forutsetningene for å holde øye med kritiske verdier og optimalisere forholdene til fisken.

– For oss smolt-produsenter er det avgjørende med nøyaktige målinger i anleggene for å kunne ha stabil vannkvalitet og de beste miljø- og vekstbetingelser. Med Blue Unit Solution ble overvåkingsmetodene våre endret fra manuelle målinger et par ganger om dagen til å bli utført automatisk og kontinuerlig døgnet rundt. Det gir oss helt nye muligheter til å overvåke og tilpasse produksjonen, sier Stein Roar Ernstsen, leder biologi og vannkjemi ved SalMar Settefisk avdeling Senja.

Det største oppdrettsanlegget i verden

Første del av anlegget på Senja var ferdigstilt i 2017, og hadde en konsesjon på produksjon av 16,8 millioner smolt. I 2020 startet byggingen av del to på anlegget, og total konsesjon med begge byggetrinn i drift er 34 millioner smolt. Det ga mening for både SalMar og Blue Unit å bruke det nye første byggetrinn av smoltanlegget som testlokasjon for versjon 2 av Blue Units datavisualiseringssystem.

I fellesskap har SalMar og Blue Unit derfor skrudd og dreid på knappene for å utvikle best mulig datainnsamling og -analyse hvor flere parametere er vies oppmerksomhet.

– Blue Unit gir oss blant annet mulighet til å overvåke CO2, pH, Oksygen, salinitet, turbiditet og H2S i tankene våre, noe vi ikke har hatt mulighet til på samme måte før. Dette er viktige indikatorer på vannkvalitet, og med disse verktøyene forventer vi å bli enda bedre til å kontrollere fôringen, redusere kostnadene generelt, styrke dyrevelferden og produsere en robust smolt.

Samarbeidet med SalMar har også gitt Blue Unit mulighet til å få verdifull erfaring og til å samle inn data on-site fra to forskjellige havmiljøer slik at de har kunnet foreta løpende justeringer og optimaliseringer av systemet.

– Ved å følge SalMars anlegg så tett har vi blitt utfordret med krav og forventninger som konstant har gjort det nødvendig å yte optimalt og utvikle oss – både med versjon 1 og versjon 2. Den kunnskapen kan i fremtiden brukes på andre anlegg verden over, forteller biolog og grunnlegger av Blue Unit, David Owen.

Fakta: Blue Unit Solution

  • Et alt-i-ett vannkvalitetsovervåkingssystem med abonnementsbasert software som samler inn data og gir innsikt i anleggets tilstand 24/7
  • Spesialdesignede sensorer måler følgende vannkvalitetsparametere: pH, oksygen, uklarhet, ledningsevne, redoks, rH (redoks mindre pH), saltholdighet, temperatur, totalt oppløst fast stoff, fri CO2, total CO2, H2S, ikke-karbonat alkalinitet (surrogat for ammoniakk)
  • 2700 datapunkter per dag som lastes opp til skyen og kan aksesseres fra eksterne enheter
  • Early warning, som viser hvor, når og hvorfor det skjer en endring i vannkvaliteten
  • Innebygget alarmsystem ved kritiske nivåer
  • Sammenligner referanseverdier med tilsvarende anlegg i bransjen.

Related links

Emner

Tags


Blue Unit er en dansk teknologi- og konsulentvirksomhet som er verdensledende innen datainnsamling og databehandling i industrielle RAS-anlegg. www.blue-unit.com

Pressekontakt

Daniel Mølgaard

Daniel Mølgaard

Pressekontakt Relations Specialist +45 28 40 89 62

Relatert materiale

Public Relations - Nationally, regionally and locally

Epicent was founded in 1999 and specializes in press assignments. Epicent has extensive experience in making brands better known. We use our know-how and network every day to ensure optimal execution of PR strategies and multiply the customers' exposure in the press. Nationally, regionally and locally.

Epicent Public Relations A/S
Gåseagervej 12 E
8250 Egå
Danmark
Besøk våre andre nyhetsrom