Gå videre til innhold
Fana Sparebank er Norges 5. beste arbeidsplass

Pressemelding -

Fana Sparebank er Norges 5. beste arbeidsplass

Årlig publiserer Great Place toWork Institute - Norges Beste Arbeidsplasser. Virksomhetene som topper listen kjennetegnes ved at ledelsen fokuserer på medarbeidere og kultur som viktig strategi for å lykkes. De bygger gjensidig tillit, kommuniserer åpent, tar den enkeltes helse på alvor og demonstrerer at virksomheten bidrar positivt i samfunnet. I år ble Fana Sparebank kåret til 5. plass i kategorien 50-199 medarbeidere, bare ett år etter at banken var med på undersøkelsen for første gang.

- Vi synes det er fantastisk å nå så høyt opp i en så grundig undersøkelse som Great Place To Work gjennomfører. I fjor havnet vi på 10. plass i kåringen. Vi tok med oss forbedringspotensialene som kom frem, og ser nå at vi har klart å forbedre oss vesentlig det siste året. Dette resultatet gir oss motivasjon, og forteller oss at vi beveger oss i riktig retning, sier administrerende direktør Lisbet K. Nærø.

Administrerende direktør i Great Place to Work Norge, Jannik Krohn Falck, gratulerer alle Norges Beste Arbeidsplasser og deres 34.000 medarbeidere.

- I en tid som dette er det spesielt hyggelig å løfte frem alle suksesshistoriene og de gode forbildene. Det som kjennetegner vinner-bedriftene er fokuset på menneskene i bedriften og kultur, sier Falck.

Scorer høyt på fellesskap

Under medarbeiderundersøkelsen svarte 108 av 109 ansatte på undersøkelsen. Det gir et svært nøyaktig resultat. Fana Sparebank scorer spesielt høyt (91%) på faktoren Fellesskap, som omhandler team-følelsen i bedriften, og omsorgen som blir vist for kollegaer. Videre kommer besvarelser som handler om stolthet, ærlighet og rettferdighet høyt opp. Hele 92% svarer at «jeg er stolt av å fortelle at jeg jobber her», og 94% svarer at «ledelsen er ærlig og etisk i sin forretningsførsel». Videre er svært mange ansatte (94%) stolt av det samfunnsansvaret banken tar, og fokuset på bærekraft i bedriften.

- Det er gledelig å se at vi kommer høyt opp på faktorer som vi tror er spesielt viktige for å ha en god arbeidshverdag. Det å være stolt av arbeidsplassen, hvor man bruker mange timer hver dag, og å føle at de andre på arbeidsplassen ser deg og har omsorg for deg, tror jeg er mye av grunnen til at man gleder seg til å gå på jobb, fortsetter Nærø.

Fana Sparebank har lenge hatt fokus på miljø både internt i bedriften, og ved å bidra til å skape et godt lokalmiljø i Bergens-området. Undersøkelser som Great Place to Work systematiserer resultatene og viser at arbeidet internt har god effekt.

Ferier 5. plass sammen

Med en så høy score på fellesskap var det ingen overraskelse at de ansatte i Fana Sparebank ville feire resultatet sammen – noen på Skype, og noen med 1 meters avstand.

- Vi ser frem til neste års kåring og er klare for å ta tak i de områdene som kan forbedre arbeidsmiljøet enda mer, avslutter en stolt Lisbet K. Nærø.

Emner

Tags


Fana Sparebank er eneste lokalbank i Bergen, med hovedkontor på Nesttun og ett avdelingskontor i Bergen sentrum. Konsernet Fana Sparebank består av Fana Sparebank, Fana Sparebank Eiendom og Fana Sparebank Boligkreditt. Totalt ca. 135 ansatte.

De senere år har Fana Sparebank vært en aktiv bidragsyter til finansbyen Bergen, gjennom medvirkning til etableringen av Frende Forsikring, Brage Finans og Norne Securities.

Pressekontakt

Lisbet K. Nærø

Lisbet K. Nærø

Pressekontakt Administrerende direktør 952 65 960