Gå videre til innhold
Styrking av konkurransekraften i Fana Sparebank

Pressemelding -

Styrking av konkurransekraften i Fana Sparebank

Netto renteinntekter øker med 4,9 millioner kroner sammenlignet med fjoråret. Det representerer en vekst på 5,7 prosent. Fana Sparebank valgte å holde boliglånsrenten uendret under den generelle renteoppgangen i mars, og tilbyr derfor spesielt konkurransedyktige priser. Effektivitetsøkninger og digitalisering gir ønsket effekt.

– Vi er tilfredse med utviklingen av nettorenten og den generelle aktivitetsutviklingen i banken. Et viktig poeng for oss nå, er at vår solide kapitalbase gir oss mulighet til å øke satsningen på boliglån til svært gode priser, sier administrerende direktør Lisbet K. Nærø og fortsetter:

– Alle ledd i etablering av et nytt boliglån kan nå utføres digitalt. Fra søknad til registrering av pant og utbetaling av lånet, er all dokumentbehandling digital, også i eiendomsoppgjøret. Det er vi første ute med, og her forventer vi betydelige effektivitetsgevinster.

Netto provisjonsinntekter utgjør 22,9 millioner kroner i 1. kvartal. Det er en forbedring på 1,2 millioner kroner sammenlignet med fjoråret. Eiendomsmegling styrker posisjonen, og lavpriskonseptet Himla har opparbeidet en markedsandel på over 4,5 prosent i Bergens-markedet.

– Vi arbeider aktivt med våre tjenester. I februar lanserte vi vårt eget kredittkort, etter å ha hatt dette tilbudet via eksterne leverandører tidligere. Kredittkortet tilbys med noen av markedets beste betingelser, og det er godt mottatt av kundene, sier Nærø. ‑ Så langt har vi passert 100 millioner kroner i kredittbevilgning på de nye kortene.

Fana Sparebank har fortsatt å styrke kjernekapitaldekningen. Ved utgangen av 1. kvartal 2019 har banken en kapitaldekning på 20,7 prosent, hvorav ren kjernekapital utgjør 16,9 prosent og 17,2 prosent når resultatet hittil i år regnes inn. I februar 2019 solgte banken aksjer tilsvarende 4,35 prosent av Brage Finans AS. Transaksjonen frigjorde kapitalbruk, og medførte isolert sett at bankens rene kjernekapital økte med 0,4 prosentpoeng. Leverage ratio er på solide 9,2 prosent.

Emner


Fana Sparebank er eneste lokalbank i Bergen, med hovedkontor på Nesttun og to avdelingskontor i Bergen og omegn. Konsernet Fana Sparebank består av Fana Sparebank, Fana Sparebank Eiendom og Fana Sparebank Boligkreditt. Totalt ca. 135 ansatte.

De senere år har Fana Sparebank vært en aktiv bidragsyter til finansbyen Bergen, gjennom medvirkning til etableringen av Frende Forsikring, Brage Finans og Norne Securities.

Pressekontakt

Tine Lekven Johansen

Tine Lekven Johansen

Pressekontakt Advokat og daglig leder, Himla eiendomsmegling 924 90 088
Lisbet K. Nærø

Lisbet K. Nærø

Pressekontakt Administrerende direktør 952 65 960
Kim F. Lingjærde

Kim F. Lingjærde

Pressekontakt Finansdirektør 932 39 839

Relaterte nyheter