Gå videre til innhold

Pressemelding -

Tidenes boliglånsvekst

Fana Sparebank økte utlånene til boligformål med 1.101 millioner kroner i 3. kvartal. Det er den høyeste veksten som er registrert i bankens historie på et kvartal. Mye kan tilskrives Himla Banktjenester, som bidrar med drøyt halvparten av volumet. Kvartalsveksten innen personmarkedet er på hele 5,8 prosent. Utlånsvolumet følges av et høyt antall nye kunder til banken. Det siste kvartalet er 624 nye kunder registrert. Fana Sparebank åpnet i september et nytt kontor i Os, og bekrefter med det at banken legger stor vekt på å satse på nærhet til kunder i alle kanaler. Koronasituasjonen påvirker fortsatt banken på flere områder. Daglig drift gjennomføres likevel tilnærmet som normalt, hvilket også gjenspeiles i kvartalsregnskapet.

— Boliglånsveksten overgår alt vi tidligere har opplevd, sier administrerende direktør Lisbet K. Nærø, og fortsetter: — Vi lykkes godt på bred front både i den tradisjonelle bankvirksomheten og med vårt nye heldigitale konsept, Himla Banktjenester. Vi har nå passert 850 millioner kroner på denne innovative plattformen. For tiden kommer mer enn halvparten av alle våre nye boliglån fra Himla, og med dette kommer det også et gledelig høyt antall nye kunder som vi kan ønske velkommen.

Resultat etter skatt for 3. kvartal utgjorde 45,0 millioner kroner mot 49,3 millioner kroner i samme periode i fjor. Dette gav en annualisert egenkapitalavkastning på 7,2 prosent for kvartalet.

— Det fremlagte regnskapet viser at vi er på god vei til en normalisering i en ellers vanskelig tid. Digitaliserte prosesser gjør at vi kan håndtere den høye utlånsveksten uten særlig økning av kostnadsbasen. Med god tilgang til langsiktig finansiering i obligasjonsmarkedet gjennom boligkredittselskapet, oppnår vi tilfredsstillende lønnsomhet med denne satsningen, avslutter Nærø.

Kvartal 2020 Hittil i år
Q3 Q2 Q1 30.09.2020 30.09.2019
Rentenetto (MNOK) 84,1 66,3 95,1 245,6 275,6
Resultat før tap (MNOK) 51,7 74,0 3,1 128,7 169,7
Resultat for perioden (MNOK) 45,0 64,8 -16,2 93,5 144,2
Totalresultat (MNOK) 45,0 64,8 -16,2 93,5 144,2
Forvaltningskapital (MRD) 29,4 27,7 27,0 29,4 26,2
Utlånsutvikling % Q/12 mnd. 4,8/9,0 3,7/5,4 -0,1/4,5 9,0 5,4
Innskuddsdekning konsern % 46,9 49,3 49,0 46,9 49,6
Kostnadsprosent 54,5 43,4 95,4 58,7 52,0
Kostnadsprosent ekskl. fin.instr. 58,6 62,1 54,9 58,2 51,7
Kostnadsprosent fra bankvirksomheten 54,2 58,8 49,8 53,8 46,2
Kapitaldekning % 19,5 20,2 20,6 19,5 19,7
-hvorav ren kjernekapital 16,6 17,2 17,5 16,6 16,6
Netto tap i % av GFK -0,09 -0,05 0,28 0,04 -0,10
Egenkapitalavkastning etter skatt % 7,2 10,7 -2,7 5,1 7,8

Emner


Fana Sparebank er eneste lokalbank i Bergen, med hovedkontor på Nesttun og ett avdelingskontor i Bergen sentrum. Konsernet Fana Sparebank består av Fana Sparebank, Fana Sparebank Eiendom og Fana Sparebank Boligkreditt. Totalt ca. 135 ansatte.

De senere år har Fana Sparebank vært en aktiv bidragsyter til finansbyen Bergen, gjennom medvirkning til etableringen av Frende Forsikring, Brage Finans og Norne Securities.

Pressekontakt

Lisbet K. Nærø

Lisbet K. Nærø

Pressekontakt Administrerende direktør 952 65 960
Kim F. Lingjærde

Kim F. Lingjærde

Pressekontakt Finansdirektør 932 39 839

Frittstående og selvstendig sparebank siden 1878

Fana Sparebank er en selvstendig sparebank med kontorer på Nesttun, i Bergen sentrum og på Os. Konsernet Fana Sparebank består av Fana Sparebank, Fana Sparebank Eiendom og Fana Sparebank Boligkreditt, samt merkevarene Himla Eiendomsmegling og Himla Banktjenester. Totalt ca. 135 ansatte.

Fana Sparebank er aktiv i finansklyngen Finance Innovation, og bidrar til lokalmiljøet i Bergen med gavemidler til næringsliv, organisasjoner og ildsjeler. Banken har stort fokus på samfunnsansvar og bærekraftstiltak. Blant annet er banken klimanøytral, og arrangerer hvert år Nattevandring for FNs bærekraftsmål. I 2020 ble Fana Sparebank kåret til Norges 5. beste arbeidsplass i klassen 50-199 ansatte av Great Place to Work Norge.

Fana Sparebank
Østre Nesttunvei 1-3
5221 Nesttun
Norge