Gå videre til innhold

Pressemelding -

Vekst og fremgang for Fana Sparebank

Volumvekst og styrket nettorente står sentralt i Fana Sparebanks rapport for og per 3. kvartal 2019. Kvartalets rentenetto på 95,4 millioner kroner representerer en økning på 5,2 millioner kroner sammenlignet med fjoråret. Kvartalet sett under ett har således en vekst i rentenettoen på 5,8 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

— Vi er stolte av det vi presenterer i dag. Det siste kvartalet viser god vekst i kjernevirksomheten vår og stort tilfang av nye kunder. I tillegg har Himla eiendom tatt nye jafs av markedet både lokalt og i Oslo, sier administrerende direktør Lisbet K. Nærø.

Utlånsveksten til personmarkedet representerer en økning på 2,4 prosent for kvartalet, og 8,4 prosent siste året. Den samlede utlånsveksten for 3. kvartal ble 310 millioner kroner. Det representerer en vekst på 1,3 prosent. For den siste 12-månedersperioden utgjør utlånsveksten 1,19 milliarder kroner, eller 5,4 prosent. Utlånsveksten har vært særlig høy innen utlån til boligformål, kombinert med en bevisst nedtrapping av bankens eksponering i store næringseiendommer.

— Utlånsutviklingen i personmarkedet står seg godt dette kvartalet, sier Nærø. — Vi har holdt en svært konkurransedyktig boliglånsrente gjennom den siste renteøkningen, noe som tar vare på våre eksisterende kunder og fremstår som attraktivt for nye. Kostnadsutviklingen er god, og vi ligger på 45 prosent for bankvirksomheten til tross for høyt tempo og innsats innen utvikling og innovasjon, avslutter hun.

Fana Sparebank opprettholder en høy kjernekapitaldekningen. Ved utgangen av 3. kvartal 2019 har banken en kapitaldekning på 19,7 prosent, hvorav ren kjernekapital utgjør 16,6 prosent og hele 17,6 prosent når resultatet hittil i år regnes inn.

Fana Sparebanks nøkkeltall og hovedtrekk fra regnskapet for 3. kvartal og per 30.09.2019. Konsern.

Kvartal 2019 Hittil i år
Q3 Q2 Q1 30.09.2019 30.09.2018
Rentenetto (MNOK) 95,4 89,6 90,6 275,6 261,8
Resultat før tap (MNOK) 60,3 60,7 48,7 169,7 232,4
Resultat for perioden (MNOK) 49,0 47,0 46,6 142,6 178,7
Totalresultat (MNOK) 49,0 47,0 46,6 142,6 178,7
Forvaltningskapital (MRD) 26,2 26,4 25,6 26,2 25,3
Utlånsutvikling % Q/12 mnd. 1,3/5,4 2,9/5,8 0,7/6,5 5,4 9,3
Innskuddsdekning konsern % 49,6 50,7 48,8 49,6 50,3
Kostnadsprosent 51,0 49,8 55,4 52,0 42,0
Kostnadsprosent ekskl. fin.instr. 51,2 50,7 53,4 51,7 48,9
Kostnadsprosent bankvirksomheten 45,1 44,2 48,4 45,9 42,8
Kapitaldekning % 19,7 19,7 20,7 19,7 19,4
-hvorav ren kjernekapital 16,6 16,6 16,9 16,6 15,6
Netto tap i % av GFK -0,07x -0,01 -0,23 -0,10 0,08
Egenkapitalavkastning etter skatt % 8,0 7,7 7,9 7,8 10,6

Emner

Tags


Fana Sparebank er eneste lokalbank i Bergen, med hovedkontor på Nesttun og to avdelingskontor i Bergen og omegn. Konsernet Fana Sparebank består av Fana Sparebank, Fana Sparebank Eiendom og Fana Sparebank Boligkreditt. Totalt ca. 135 ansatte.

De senere år har Fana Sparebank vært en aktiv bidragsyter til finansbyen Bergen, gjennom medvirkning til etableringen av Frende Forsikring, Brage Finans og Norne Securities.

Pressekontakt

Lisbet K. Nærø

Lisbet K. Nærø

Pressekontakt Administrerende direktør 952 65 960
Kim F. Lingjærde

Kim F. Lingjærde

Pressekontakt Finansdirektør 932 39 839

Relaterte nyheter