Gå videre til innhold

Siste nytt

Pressekontakt

Linda C Dale

Linda C Dale

Pressekontakt Prosjektleder Grønt Flagg

Marit Kjellesvik

Pressekontakt Daglig leder, Stiftelsen FEE Norway 97608076

Engasjerer unge i dag til å ta vare på kloden i fremtiden

Stiftelsen FEE Norway er en privat ideell stiftelse (NGO-Non Governmental Organisation) som eier og drifter FEEs internasjonale miljøsertifiseringsprogrammer i Norge. Gjennom arbeidet med Grønt Flagg, Blått Flagg og Green Key, samt den nasjonale ordningen Miljøgodkjent arrangement, jobber vi kontinuerlig for å fremme utdanning for bærekraftig utvikling (ESD-Education for Sustainable Development).

FEE Norway