Skip to main content

​2018 ga gode sosiale resultater

Pressemelding   •   mai 21, 2019 08:05 CEST

Medarbeiderne skaper arbeidsplasser for tidligere rusavhengige, og er ett av åtte selskaper i Ferd Sosiale Entreprenørers portefølje. Foto: Fartein Rudjord

Fjoråret ble et godt år for Ferd Sosiale Entreprenører. Selskapene i porteføljen har skapt positive endringer i 715 000 mennesker liv.

Dette viser tall fra resultatrapporten til Ferd Sosiale Entreprenører (Ferd SE) som lanseres denne uken. Her oppsummeres både de samlede resultatene for hele porteføljen og for hvert enkelt selskap. Ferd SE har åtte sosiale entreprenørselskaper i sin aktive portefølje, som har oppnådd store og målbare sosiale gevinster. Effekten er imidlertid ulik, og måles derfor ulikt.

– Vi har delt inn porteføljen i to grupper: De som har en dyp effekt ved at de har stor effekt på enkeltmenneskers liv, og de som har en bred effekt ved at de har mindre effekt per individ, men når mange mennesker. Vi kaller dette henholdsvis livsendrende og livsforbedrende påvirkning, forklarer direktør i Ferd SE, Katinka Greve Leiner.

Familiehjelp og skoletrivsel
Hun nevner to eksempler fra porteføljen: Atlas Kompetanse bidrar med en dyp effekt ved at de tilbringer mye tid sammen med minoritetsfamilier. Målet er å styrke foreldres kommunikasjon og forståelse av norske systemer, slik at de kan ta velinformerte valg for sine barn i møtet med norsk skole og barnevern. Arbeidet har en stor betydning for livskvaliteten til familiene de hjelper. Trivselsleder, på den annen side, har en bred effekt ved at de møter svært mange skoleelever, og har dokumenterte resultater på blant annet bedre trivsel på skolen og ro i klasserommet.

– Det er helt essensielt for en sosial entreprenør å vite at den endringen man tilstreber faktisk skjer, og at endringen skjer for flest mulig og at den skjer på den mest kostnadseffektive måten, sier Leiner.

Resultatstyring gjennom involvering
Neste skritt er å ikke bare måle de sosiale resultatene, men faktisk styre etter dem. På fagspråket kalles metoden Impact Management, og innebærer å måle, optimalisere og styre etter de sosiale resultatene. Metodeverket brukes for å skape mest mulig positiv endring.

– Et eksempel på å styre etter sosiale resultater er å involvere målgruppen, forstå hva som er viktig for dem og gjøre endringer på tjenesten deretter. Et eksempel kan være et program som har som mål å få tidligere rusavhengige ut i jobb, men som ikke oppnår gode nok resultater. Entreprenørene går da inn og snakker med brukerne og finner ut hva som skal til for å oppnå bedre resultater. Det kan være sosial trening eller søknadsskriving, eller noe annet. Involveringen av målgruppen vil dermed kunne resultere i konkrete justeringer i programmet, som igjen vil kunne bedre resultatene, sier Leiner, og legger til:

– Det er viktig for både oss og de sosiale entreprenørene å måle og styre etter de sosiale resultatene. Det er nettopp det sterke ønske om å bidra positivt i samfunnet som er vår felles motivasjon.

Løsninger som utfordrer og supplerer
2018 styrket også trenden seg med flere investeringsmodne selskaper, der Ferd Sosiale Entreprenører går inn med egenkapitalinvesteringer og blir medeier i selskapene. 

– Ved utgangen av 2018 var porteføljen vår for første gang delt ca 50/50 mellom egenkapitalinvesteringer og tilskudd. Det viser at sosialt entreprenørskap som felt har utviklet seg enormt de siste årene, sier Leiner.

Hun understreker at norske kommuner viser stor interesse for sosiale entreprenører, men at det fortsatt er en vei å gå for å få det offentlige til å kjøpe nye og innovative tjenester og løsninger.

– Norske kommuner kan ikke løse store og komplekse samfunnsutfordringer alene. De sosiale entreprenørene utvikler løsninger som både utfordrer og supplerer dagens velferdstjenester. De er ekstremutøvere av samfunnsansvar og en viktig innovasjonskraft, avslutter Ferd SE-direktøren.


Resultater for 2018:

  • Totalt antall mennesker berørt: 715 000
  • Antall mennesker dyp påvirkning: 21 945
  • Antall mennesker bred påvirkning: 694 369
  • Antall årsverk i porteføljen: 263
  • Antall selskaper i portefølje: 8
  • Antall selskaper totalt: 18
TEKST: ANNIKEN GRUNDT

Ferd Sosiale Entreprenører investerer i sosiale entreprenører. Selskapet tilbyr nettverk, kapital og kompetanse innen forretningsutvikling og strategi.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.