Pressemelding -

Enighet i Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon om kvotene for 2012

Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon møtes denne uka i Kaliningrad til sin 40. sesjon. Kommisjonens hovedformål er å sikre en rasjonell og bærekraftig forvalting av torsk, hyse, lodde og blåkveite som Norge og Russland forvalter i felleskap i Barentshavet.

Som et resultat av arbeidet under første dag av den 40. sesjon i Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjonen, er partene blitt enige om:

Totalkvoten for nordøst-arktisk torsk i 2012 settes til 751 000 tonn i samsvar med forvaltningsregelen og anbefalingen fra ICES, en økning på 8 % sammenlignet med 2011.

Totalkvoten for nordøst-arktisk hyse i 2012 settes til 318 000 tonn i samsvar med forvaltningsregelen og anbefalingen fra ICES, en økning på 5 % sammenlignet med 2011.

Totalkvoten for lodde i 2012 settes til 320 000 tonn i tråd forvaltningsregelen, dette er en reduksjon på 16 % fra 2011.

På bakgrunn av oppdaterte bestandsvurderinger økes totalkvoten for blåkveite i 2012 med 3000 tonn, og settes til 18 000 tonn, partene er også enige om de tekniske reguleringstiltakene for fisket etter blåkveite.

Emner

  • Fiskeri