Gå videre til innhold

Siste nytt

Sosiale medier

Pressekontakt

Rune Harald Rækken

Rune Harald Rækken

Pressekontakt Seniorrådgiver, Foreningen 2 Foreldre Media, politikk, strategi 90523845
John Michal Sørensen

John Michal Sørensen

Pressekontakt Leder, Foreningen 2 Foreldre Media, politikk, organisasjon 99557910

Vi skaper trygge familieforhold for barn med to hjem

Foreningen 2 Foreldre ble etablert i 1985.

Foreningen drives på frivillig basis og har cirka 1000 medlemmer tilknyttet en rekke fylkeslag-/kontakter.

Vår visjon: F2F skal skape trygge familieforhold for barn med to hjem - så enkelt, og så vanskelig.

Trygge familieforhold for disse barna krever:
•Felles omsorg/likeverdig foreldreskap som hovedprinsipp i barneloven
•Automatisk felles foreldreansvar for alle foreldre, uansett samlivsstatus
•En trygde- og stønadsordning som belønner samarbeidende foreldre
•Rettslig, reell beskyttelse av barns forhold til begge dets biologiske foreldre og beskyttelse av samværsretten
•Sikring av kontakt mellom barn og foreldre umiddelbart etter samlivsbrudd
•Biologiske foreldre forespørres først ift å overta omsorg for barn der hovedomsorgshaver ikke er i stand til dette
•Offentlig informasjonsplikt til begge biologiske foreldre om forhold som vedrører barnets ve og vel.

Foreningen 2 Foreldre
Postboks 21 Nygårdstangen
5838 Bergen
Norge