Gå videre til innhold

Siste nytt

Sosiale medier

Denne meldingen inneholder innsideinformasjon knyttet til Gjensidige Forsikring ASA i henhold til EUs forordning om markedsmisbruk, og er informasjonspliktig etter den norske verdipapirhandello-ven §5-12 Gjensidige fikk et resultat etter skatt på 827 millioner kroner i tredje kvartal. Dette var en beskjeden nedgang fra året før, til tross for betydelige erstatningskostnader knyttet til uvær, og engangskostnader. Det sterke momentumet i inntektsveksten fortsatte, mens lønnsomheten gikk ned. Gjensidige vil fortsette å gjennomføre målrettede tiltak for å bedre den underliggende lønnsomheten.

Denne meldingen inneholder innsideinformasjon knyttet til Gjensidige Forsikring ASA i henhold til EUs forordning om markedsmisbruk, og er informasjonspliktig etter den norske verdipapirhandelloven §5-12   Gjensidige oppnådde et resultat etter skatt på 1 044 millioner kroner i andre kvartal. Forsikringsresultatet var solid og gjenspeiler en sterk inntektsvekst og solid drift, men økt skadefrekvens for flere produkter i Norge påvirket lønnsomheten. Gjensidige har styrket prisingstiltakene og vil justere vilkår for å sikre at økningen i skadefrekvens blir motvirket over tid. Avkastningen

Kontakter

Øystein Thoresen

Øystein Thoresen

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør +47 952 33 382
Christian Haraldsen

Christian Haraldsen

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Forsikring, Pensjon og Sparing. Pressekontakt for lokalmedier i Follo og Østfold +47 907 87 449
Bjarne Aani Rysstad

Bjarne Aani Rysstad

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Skadeforsikring. Pressekontakt for lokalmedier i Oslo, Romerike, Asker og Bærum +47 918 19 434
Pål Rune Eklo

Pål Rune Eklo

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Pressekontakt for lokalmedier i Innlandet, Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark +47 951 94 898
Arne Voll

Arne Voll

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Pressekontakt for lokalmedier i Buskerud, Vestfold, Telemark, Agder, Rogaland, Vestland, Møre og Romsdal + 47 906 98 473
Line Marcelius

Line Marcelius

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Pressekontakt skadeforsikring +47 976 64 569
Trine Andrup

Trine Andrup

Pressekontakt Kommunikationschef Danmark +45 275 25 106
Jovita Aukštuolyte-Minderiene

Jovita Aukštuolyte-Minderiene

Pressekontakt Head of Communication Baltic +370 698 37 318
Tina Halldén

Tina Halldén

Pressekontakt Kommunikationschef Gjensidige i Sverige +46 768 55 24 21

Tiden går - Gjensidige består

Gjensidige er et ledende nordisk skadeforsikringsselskap notert på Oslo Børs. Vi har om lag 4500 medarbeidere og tilbyr skadeforsikring i Norge, Danmark, Sverige og Baltikum. I Norge tilbyr vi også pensjon og sparing. Driftsinntektene var 36 milliarder kroner i 2023 mens forvaltningskapitalen utgjorde 148 milliarder kroner.

Gjensidige Forsikring ASA

Schweigaards gate 21
0191 Oslo
Norge