Gå videre til innhold
Goodtech oppgraderer kundesentralene til Fortum Oslo Varme

Pressemelding -

Goodtech oppgraderer kundesentralene til Fortum Oslo Varme

Fortum Oslo Varme AS gir Goodtech fornyet tillit som leverandør for prosjektet «Oppgradering IKT kundesentraler». Kundesentralene er installert i kundens bygninger og er skillet mellom Fortums fjernvarmenett i Oslo og kundens eget vannbårne system.

Fortum Oslo Varme og Goodtech skal implementere et moderne, fleksibelt og enhetlig nytt kommunikasjonssystem mellom sentrale servere og komponenter ute i kundesentralene. Systemet har høy automasjonsgrad og fokus på nettverksikkerhet helt ut til endepunktene.

Goodtech skal sammen med Fortum Oslo Varme, realisere tre delprosjekter bestående av:

  • Utskifting av 300 regulatorskap i utvalgte kundesentraler.
  • Fornyelse av kommunikasjonsutstyr til 600 kundesentraler. Leveranse av Sentral Management Gateway og programvareverktøy for innsamling av data fra kundesentraler samt ivaretagelse av nettverksikkerhet. Kontrakten inneholder også en opsjon på rammeavtale for levering av valgt utstyr for et årlig behov av kommunikasjonsutstyr til nye kundesentraler.
  • Oppgradering av PLS-programvare i 520 utvalgte kundesentraler.

Goodtech har også ansvaret for den overordnede koordineringen mellom de ulike delprosjektene.

Goodtech ble valgt utfra totalt høyeste score på tildelingskriteriene pris, kvalitet og kompetanse.

– Gjennom en profesjonell anskaffelsesprosess leverte Goodtech godt på tildelingskriteriene. Goodtech er en verdifull samarbeidspartner og vi ser fram til et videre godt samarbeid for å modernisere og automatisere en viktig del av Norges største fjernvarmenett, uttaler Fortum Oslo Varmes direktør for produksjon, Jan Morten Trønnes.

– Vi er stolte over at Fortum Oslo Varme har valgt Goodtech som samarbeidspartner for å realisere et spennende moderniseringsprosjekt innenfor miljøvennlig fjernvarme, sier Eric Staurset, Konsernsjef i Goodtech.

For ytterligere informasjon kontakt:

Eric Staurset, Konsernsjef Goodtech ASA
Tlf +47 98 28 11 42
e-post: eric.staurset@goodtech.no

Emner

Tags


Om Goodtech

Goodtech er en ledende nordisk miljø- og teknologileverandør hvor kjernekompetansen er konsentrert om automatisering, industriell IT, miljøteknologi og avansert industriell produksjonsteknologi. Vår visjon er å være førstevalget for industriell effektivitet. 

Goodtech er notert på Oslo Børs, omsetter for ca. NOK 450 millioner og har i underkant av 300 medarbeidere i Norge, Sverige og på Åland.

Pressekontakt

Eric Staurset

Eric Staurset

Pressekontakt Konsernsjef/CEO +4798281142
Synnøve Granli

Synnøve Granli

Pressekontakt CFO Investor Relations +47 815 68 600

Relatert materiale