Gå videre til innhold

Pressemelding -

Holmen Industri Invest 1 AS avvikles med utdeling av aksjer i Goodtech

Generalforsamlingen i Holmen Industri Invest 1 AS har besluttet at selskapet skal avvikles. I forbindelse med den planlagte avviklingen vil samtlige aksjer i Goodtech ASA som eies av Holmen Industri Invest 1 deles ut til aksjeeierne i Holmen Industri Invest 1.

Holmen Industri Invest har vært en samlet investering for enkelte aksjonærer og gjennom felles eierskap vært største aksjonær i Goodtech. Selskapet har i dag ingen andre investeringer enn aksjeposten i Goodtech, og det er derfor besluttet å avvikle selskapet. Styrets leder i Holmen Industri Invest 1, Stig Grimsgaard Andersen kommenterer at; "Beslutningen om å avvikle Holmen Industri Invest 1 treffes på grunnlag av at selskapet ikke lenger har noen annen virksomhet enn å eie aksjer i Goodtech, og etter en periode der selskapet har hatt begrensede alternativer for å disponere dette eierskapet. Aksjeeierne i Holmen Industri Invest 1 ønsker å kunne forvalte sin investering i tråd med individuelle strategier og felles eierskap gjennom Holmen Industri Invest har ikke kunnet legge til rette for dette."

Stig Grimsgaard Andersen og Karl-Erik Staubo er representert i styret i Goodtech og vil fortsette i sine roller. "Det er viktig at ledelsen av Goodtech videreføres på en god måte selv om Holmen Industri Invest 1 avvikles, og endringer i selskapets styre bør håndteres gjennom valgkomiteen på vanlig måte"; avslutter Grimsgaard Andersen. Grimsgaard Andersen er styreleder i Grieg Kapital AS og Holmen Industri AS, mens Staubo er daglig leder og styremedlem i Holmen Industri AS. Grieg Kapital AS, med 9,15% og Holmen Industri AS med 9,06% vil etter avviklingen være Goodtechs største aksjeeiere.

Ved avvikling av Holmen Industri Invest 1 vil samtlige av selskapets aksjer i Goodtech bli delt ut til aksjonærene forholdsmessig i henhold til deres eierandel. Aksjene deles ut til siste omsatte kurs på NOK 5,70 i henhold til avviklingsbalanse.

Som et resultat av utdelingen fra Holmen Industri Invest 1 har selskapets eierandel i Goodtech gått fra 34,32 % til 0 %.

Videre har tre av aksjonærene i Holmen Industri Invest 1 etter utdelingen fått en eierandel på mer enn 5% av aksjene i Goodtech:

  • Grieg Kapital AS er tildelt 2 092 887 aksjer i Selskapet, tilsvarende 9,15 % eierandel i Selskapet. Grieg Kapital AS er eid 100% av Grieg Maturitas II AS, som igjen er eid med 75% av og er nærstående til Grieg Maturitas AS.
  • Holmen Industri AS har etter utdelingen mottatt 2 072 476 aksjer i Selskapet, som tilsvarer en eierandel på 9,06 %.
  • Fram Realinvest AS har mottatt 1 449 948 aksjer i Selskapet, tilsvarende 6,34 % av aksjene i Selskapet.

Denne informasjonen er gitt i henhold til verdipapirhandelloven §§ 4-2 og 4-3. 

Emner


Om Goodtech

Goodtech er en ledende nordisk miljø- og teknologileverandør hvor kjernekompetansen er konsentrert om automatisering, industriell IT, miljøteknologi og avansert industriell produksjonsteknologi. Vår visjon er å være førstevalget for industriell effektivitet. 

Goodtech er notert på Oslo Børs, omsetter for ca. NOK 500 millioner og har ca. 300 medarbeidere i Norge, Sverige og på Åland.

Pressekontakt

Eric Staurset

Eric Staurset

Pressekontakt Konsernsjef/CEO +4798281142
Synnøve Granli

Synnøve Granli

Pressekontakt CFO Investor Relations +47 815 68 600