Gå videre til innhold

Pressemelding -

Koronavirus - oppdatering fra selskapet

Situasjonen rundt Koronaviruset (Covid19) utvikler seg stadig i våre områder. Vår målsetning er å ivareta helsen til våre ansatte og opprettholde vår aktivitet på best mulig måte gjennom pandemien. 

Det er knyttet meget stor usikkerhet til utviklingen i markedet generelt og hos våre kunder, og vi ser at dette også påvirker Goodtechs aktivitet og økonomiske situasjon. Det er derfor nødvendig å gjøre kostnadstilpasninger og likviditetsfremmende tiltak for å sikre videre lønnsomhet og drift av selskapet.

Som følge av dette ser styret og ledelsen i Goodtech det også som nødvendig å gjennomføre permitteringer av deler av de ansatte. Etter møte med de tillitsvalgte er det sendt ut permitteringsvarsel til 15 ansatte i vårt norske datterselskap Goodtech AS.

I tillegg vil 13 ansatte i vårt datterselskap i Arvika, Sverige bli 60% permittert som følge av stans i produksjonen hos vår hovedkunde innen bilindustrien i Sverige.

Permitteringene er vurdert på bakgrunn av blant annet aktivitetsnivået i virksomheten og gjelder et begrenset antall ansatte som er påvirket av redusert produksjon og aktivitet hos våre kunder. Goodtech søker i størst mulig grad å opprettholde mest mulig inntektsbringende aktivitet og normal drift overfor kunder på pågående prosjekter. Sikring av fremtidig drift og å kunne få ansatte tilbake i full aktivitet så raskt som mulig er hovedfokus for styret og ledelsen. Utviklingen av situasjonen og aktivitetsnivået i markedet avgjør om det senere blir aktuelt å permittere ytterligere i tiden fremover.

For ytterligere informasjon, kontakt

Eric Staurset, Konsernsjef Goodtech ASA
tlf. +47 98 28 11 42
e-post: eric.staurset@goodtech.no

Emner


Om Goodtech

Goodtech er en ledende nordisk miljø- og teknologileverandør hvor kjernekompetansen er konsentrert om automatisering, industriell IT, miljøteknologi og avansert industriell produksjonsteknologi. Vår visjon er å være førstevalget for industriell effektivitet. 

Goodtech er notert på Oslo Børs, omsetter for ca. NOK 450 millioner og har i underkant av 300 medarbeidere i Norge, Sverige og på Åland.

Pressekontakt

Eric Staurset

Eric Staurset

Pressekontakt Konsernsjef/CEO +4798281142
Synnøve Granli

Synnøve Granli

Pressekontakt CFO Investor Relations +47 815 68 600