Gå videre til innhold

Pressemelding -

Resultat for 4. kvartal 2019

  • Positiv kontantstrøm fra drift
  • Svakere EBITDA grunnet kostnadsøkning ved teknologiutvikling i enkeltprosjekter og lavere aktivitet i enkelte regioner i Norge
  • Konsernets nye selskap på Åland er i oppbyggingsfasen og påvirker EBITDA negativt
  • Stabil ordrereserve og flere viktige kontrakter vunnet etter årsslutt
  • Høy aktivitet i våre hovedmarkeder inn i 2020

Delårsrapport for 4. kvartal 2019 er vedlagt.

For ytterligere informasjon kontakt:
Eric Staurset, konsernsjef Goodtech ASA
Tlf. +47 98 28 11 42
E-post: eric.staurset@goodtech.no

Emner


Om Goodtech

Goodtech er en ledende nordisk miljø- og teknologileverandør hvor kjernekompetansen er konsentrert om automatisering, industriell IT, miljøteknologi og avansert industriell produksjonsteknologi. Vår visjon er å være førstevalget for industriell effektivitet. 

Goodtech er notert på Oslo Børs, omsetter for ca. NOK 500 millioner og har ca. 300 medarbeidere i Norge, Sverige og på Åland.

Pressekontakt

Eric Staurset

Eric Staurset

Pressekontakt Konsernsjef/CEO +4798281142
Synnøve Granli

Synnøve Granli

Pressekontakt CFO Investor Relations +47 815 68 600

Relatert materiale