Drammens Turnforening

Bilde -

Drammens Turnforening

  • Lisens: Bruk i media
    Innholdet kan lastes ned, bli brukt og delt i ulike medier av for eksempel journalister, bloggere, spaltister, kommentatorer etc., med den hensikt å formidle, fortelle og kommentere dine pressemeldinger, oppslag eller informasjon, forutsatt at innholdet er uendret og brukt i sin helhet. Opphaver skal navngis i den grad og på den måten god skikk tilsier (dette betyr f.eks. at fotografer nesten alltid skal navngis).
  • Kreditering: Drammens Turnforening
  • Filformat: .jpg
  • Størrelse: 4105 x 2742, 2.28 MB
Last ned

NGTF satser på å gi unge ambisiøse utøvere mulighet til å ta opp konkurransen med verdenstoppene, men har breddeidretten med et bredt spekter av aktiviteter både for barn, ungdom, voksne og eldre, som sitt fremste varemerke. Våre konkurransegrener er turn kvinner, turn menn, rytmisk gymnastikk, troppsgymnastikk og gymnastikkhjul.

Vår idrett gjenspeiler verdiene:

  • Spennende
  • Inkluderende
  • Visjonær
  • Troverdig

Pressekontakt

Hedda Rumohr Berge

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 95406653

Relaterte nyheter