Bilde -

Håvard Bårli

  • Lisens: Bruk i media
    Innholdet kan lastes ned, bli brukt og delt i ulike medier av for eksempel journalister, bloggere, spaltister, kommentatorer etc., med den hensikt å formidle, fortelle og kommentere dine pressemeldinger, oppslag eller informasjon, forutsatt at innholdet er uendret og brukt i sin helhet. Opphaver skal navngis i den grad og på den måten god skikk tilsier (dette betyr f.eks. at fotografer nesten alltid skal navngis).
Last ned

Pressekontakt

Morten Schau

Pressekontakt Kommunikasjonssjef 900 94 222

Kjell Stamgård

Pressekontakt Kommunikasjonssjef 901 24 135

Relatert innhold