Gå videre til innhold

Siste nytt

Sosiale medier

The volunteer organization "In the same boat" cleared 400 metric tons of plastic and rubbish from Norwegian beaches in 2020. Much of what they find is large, heavy, overgrown, and located in the strangest and most inaccessible of places.
This huge buoy is a good example. It ended up in the river over 40 years ago. Attempts have been made to remove it many times over the years, but it is too heavy to be lifted out by helicopter, too far from the road to be picked up by a mobile crane, and too far up the river mouth to be towed out by boat.
The volunteers at “In the same boat” took the challenge head on and managed to move it using ropes, hoists, and raw muscle power.
A huge thanks to the amazing crew at “In the same boat” who contribute to a cleaner coast - to the benefit of us all!
 
Organisasjonen "In the same boat" ryddet 400 tonn plast og søppel fra norske strender i 2020. Mye av det de finner er stort, tungt, tilgrodd, og ligger på de underligste og mest utilgjengelige stedene.
Denne enorme bøyen som havnet i elva for over 40 år siden er et godt eksempel. Den har blitt forsøkt fjernet mange ganger i årenes løp, men den er for tungt til å løftes ut med helikopter, for langt fra veien til å bli plukket opp av kranbil, og for langt inn i elven til å bli slept ut med båt.
De frivillige i "In the same boat" tok utfordringen på strak arm og klarte å fjerne den ved hjelp av tau, taljer og rå muskelkraft.
En stor takk til de fantastiske frivillige hos "In the same boat" som bidrar til en renere kyst - til fordel for oss alle!
#inthesameboat #marinelitter #cleaningbeaches #cleaningcoastlines #plastic #beachcleanup #hansenprotection #seawork #holdnorgerent #strandrydding #plastik #norway

The volunteer organization "In the same boat" cleared 400 metric tons of plastic and rubbish from Norwegian beaches in 2020. Much of what they find is large, heavy, overgrown, and located in the strangest and most inaccessible of places. This huge buoy is a good example. It ended up in the river over 40 years ago. Attempts have been made to remove it many times over the years, but it is too heavy to be lifted out by helicopter, too far from the road to be picked up by a mobile crane, and too far up the river mouth to be towed out by boat. The volunteers at “In the same boat” took the challenge head on and managed to move it using ropes, hoists, and raw muscle power. A huge thanks to the amazing crew at “In the same boat” who contribute to a cleaner coast - to the benefit of us all! Organisasjonen "In the same boat" ryddet 400 tonn plast og søppel fra norske strender i 2020. Mye av det de finner er stort, tungt, tilgrodd, og ligger på de underligste og mest utilgjengelige stedene. Denne enorme bøyen som havnet i elva for over 40 år siden er et godt eksempel. Den har blitt forsøkt fjernet mange ganger i årenes løp, men den er for tungt til å løftes ut med helikopter, for langt fra veien til å bli plukket opp av kranbil, og for langt inn i elven til å bli slept ut med båt. De frivillige i "In the same boat" tok utfordringen på strak arm og klarte å fjerne den ved hjelp av tau, taljer og rå muskelkraft. En stor takk til de fantastiske frivillige hos "In the same boat" som bidrar til en renere kyst - til fordel for oss alle! #inthesameboat #marinelitter #cleaningbeaches #cleaningcoastlines #plastic #beachcleanup #hansenprotection #seawork #holdnorgerent #strandrydding #plastik #norway

Kontakter

Geir Fevang

Geir Fevang

Pressekontakt Marketing Manager 69001300

Hansen Protection

Hansen Protection AS er en høyteknologisk bedrift med stort mangfold. Vår virksomhet er basert på konstruksjon og produksjon i belagte og ubelagte tekstiler. Vårt største virksomhetsområde er produksjon og leveranser av redningsdrakter til offshore - og maritim sektor. Vi produserte de første redningsdrakter så tidlig som i 1976 i forbindelse med oppstart av oljeaktiviteten i Nordsjøen. Vi har stor kompetanse innen tekstiler og produserer bl.a. båtkalesjer for de største fritidsbåtprodusentene i Norge. Også til landbruk / industri- og helsesektoren leverer vi en rekke spennende produkter. Vi har over 100 års erfaring i å produsere etter de strengeste krav til kvalitet.

Hansen Protection
Tykkemyr 27
1597 Moss
Norge