Gå videre til innhold
En beretning om blindhet - Tårenes hund

Bilde -

En beretning om blindhet - Tårenes hund

Ane Skumsvoll (Kona til Øyelegen) og Marina Popovic (Tårenes hund)
  • Lisens: Bruk i media
    Innholdet kan lastes ned, bli brukt og delt i ulike medier av for eksempel journalister, bloggere, spaltister, kommentatorer etc., med den hensikt å formidle, fortelle og kommentere dine pressemeldinger, oppslag eller informasjon, forutsatt at innholdet er uendret og brukt i sin helhet. Opphaver skal navngis i den grad og på den måten god skikk tilsier (dette betyr f.eks. at fotografer nesten alltid skal navngis).
  • Kreditering: Grethe Nygaard
  • Filformat: .jpg
  • Størrelse: 6444 x 4296, 30.5 MB
Last ned

Tags

Pressekontakt

Siv Hafstad Grinde

Siv Hafstad Grinde

Pressekontakt Markeds- og kommunikasjonsansvarlig Marked og kommunikasjon 93411155

Relaterte nyheter