Gå videre til innhold

Siste nytt

Vi digitaliserer de verdiskapende prosessene i din bedrift, slik at du kan skalere og ta datadrevne beslutninger.

Headshed AS er et oppstartsfirma som springer ut av callsenter-, bank/finans- og teknologimiljøet i Trondheim. Siden oppstarten i 2014 har selskapet hatt utviklende pilotkunder som DNB, Gjensidige, Consort, Nimbus Direct og NHO og er nå i oppskaleringsfasen. Selskapet lukker sin første emisjon innen mars 2019 og har internasjonale ambisjoner og tilsvarende markedspotensial.