Gå videre til innhold
Offisielt Bandbilde - preferert

Bilde -

Offisielt Bandbilde - preferert

  • Lisens: Bruk i media
    Innholdet kan lastes ned, bli brukt og delt i ulike medier av for eksempel journalister, bloggere, spaltister, kommentatorer etc., med den hensikt å formidle, fortelle og kommentere dine pressemeldinger, oppslag eller informasjon, forutsatt at innholdet er uendret og brukt i sin helhet. Opphaver skal navngis i den grad og på den måten god skikk tilsier (dette betyr f.eks. at fotografer nesten alltid skal navngis).
  • Kreditering: Runde Consulting
  • Filformat: .jpg
  • Størrelse: 6048 x 4024, 19.8 MB
Last ned

Vi digitaliserer de verdiskapende prosessene i din bedrift, slik at du kan skalere og ta datadrevne beslutninger.

Headshed AS er et oppstartsfirma som springer ut av callsenter-, bank/finans- og teknologimiljøet i Trondheim. Siden oppstarten i 2014 har selskapet hatt utviklende pilotkunder som DNB, Gjensidige, Consort, Nimbus Direct og NHO og er nå i oppskaleringsfasen. Selskapet lukker sin første emisjon innen mars 2019 og har internasjonale ambisjoner og tilsvarende markedspotensial.