Gå videre til innhold

Siste nytt

Sosiale medier

OBS! Svarfristen utløper 15. august! Jo flere svar vi får inn, jo bedre digitalt system for kommunale utleieboliger kan vi lage. Vi håper på mange svar fra kommunene! 😊

OBS! Svarfristen utløper 15. august! Jo flere svar vi får inn, jo bedre digitalt system for kommunale utleieboliger kan vi lage. Vi håper på mange svar fra kommunene! 😊

Jo flere svar vi får inn, jo bedre digitalt system for kommunale boliger kan vi lage. Håper dere tar dere tid! 😊

Jo flere svar vi får inn, jo bedre digitalt system for kommunale boliger kan vi lage. Håper dere tar dere tid! 😊

Hurra! 🎉 I dag kan du klikke deg inn på en ny versjon av husbanken.no. Vi har bygget om nettsidene våre slik at det er enklere for deg å finne frem, forstå og bruke tjenestene våre. Ta en k(l)ikk, da vel! 👇

Hurra! 🎉 I dag kan du klikke deg inn på en ny versjon av husbanken.no. Vi har bygget om nettsidene våre slik at det er enklere for deg å finne frem, forstå og bruke tjenestene våre. Ta en k(l)ikk, da vel! 👇

Pressekontakt

Are Sauren

Are Sauren

Pressekontakt Fagdirektør 99551666
Jorunn Rogne Tennfjord

Jorunn Rogne Tennfjord

Pressekontakt Seniorrådgiver 92416308
Stina Sønvisen

Stina Sønvisen

Pressekontakt Seniorrådgiver 90026028

Husbanken iverksetter regjeringens boligsosiale politikk.

Husbanken iverksetter regjeringens boligsosiale politikk. Gjennom virkemidler som bostøtte, lån, tilskudd, kompetanseoverføring og kunnskapsutvikling støtter vi kommunene faglig og økonomisk i deres arbeid med å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet. Andre sentrale samarbeidspartnere er velferdsaktører, byggenæringen og kunnskapsmiljøer.

Vi har ca. 310 ansatte fordelt på kontorer i Drammen (hovedkontor), Oslo, Arendal, Bergen, Trondheim, Bodø og Hammerfest.

Husbanken er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Husbanken
Grønland 53
3045 Drammen
Norge