Andree Grundstad Meby

Bilde -

Andree Grundstad Meby

Direktør for Økonomi og fellestjenester og fungerende regiondirektør for Husbanken nord, Bodø
  • Lisens: Bruk i media
    Innholdet kan lastes ned, bli brukt og delt i ulike medier av for eksempel journalister, bloggere, spaltister, kommentatorer etc., med den hensikt å formidle, fortelle og kommentere dine pressemeldinger, oppslag eller informasjon, forutsatt at innholdet er uendret og brukt i sin helhet. Opphaver skal navngis i den grad og på den måten god skikk tilsier (dette betyr f.eks. at fotografer nesten alltid skal navngis).
  • Kreditering: Husbanken
  • Filformat: .jpg
  • Størrelse: 684 x 684, 137 KB
Last ned

Tags

  • husbankens ledelse

Husbanken iverksetter regjeringens boligsosiale politikk. Gjennom virkemidler som bostøtte, lån, tilskudd, kompetanseoverføring og kunnskapsutvikling støtter vi kommunene faglig og økonomisk i deres arbeid med å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet. Andre sentrale samarbeidspartnere er velferdsaktører, byggenæringen og kunnskapsmiljøer. 

Vi har ca. 310 ansatte fordelt på kontorer i Drammen (hovedkontor), Oslo, Arendal, Bergen, Trondheim, Bodø og Hammerfest.

Husbanken er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Følg oss på Facebook

Følg oss på Twitter

Pressekontakt

Are Sauren

Are Sauren

Pressekontakt Fagdirektør Kommunikasjon 99551666
Jorunn Rogne Tennfjord

Jorunn Rogne Tennfjord

Pressekontakt Seniorrådgiver Kommunikasjon 92416308
Stina Sønvisen

Stina Sønvisen

Pressekontakt Seniorrådgiver Kommunikasjon 90026028