Osmund kaldheim

Bilde -

Osmund kaldheim

Administrerende direktør
  • Lisens: © All rights reserved (allow download)
  • Kreditering: Husbanken
  • Filformat: .jpg
  • Størrelse: 2384 x 2384, 3.09 MB
Last ned

Tags

  • husbankens ledelse

Husbanken iverksetter regjeringens boligsosiale politikk. Gjennom virkemidler som bostøtte, lån, tilskudd, kompetanseoverføring og kunnskapsutvikling støtter vi kommunene faglig og økonomisk i deres arbeid med å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet. Andre sentrale samarbeidspartnere er velferdsaktører, byggenæringen og kunnskapsmiljøer. 

Vi har ca. 310 ansatte fordelt på kontorer i Drammen (hovedkontor), Oslo, Arendal, Bergen, Trondheim, Bodø og Hammerfest.

Husbanken er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Følg oss på Facebook

Følg oss på Twitter

Pressekontakt

Are Sauren

Are Sauren

Pressekontakt Fagdirektør Kommunikasjon 99551666
Jorunn Rogne Tennfjord

Jorunn Rogne Tennfjord

Pressekontakt Seniorrådgiver Kommunikasjon 92416308
Stina Sønvisen

Stina Sønvisen

Pressekontakt Seniorrådgiver Kommunikasjon 90026028

Relaterte nyheter