Nyhet -

- Alle norske kommuner kan glede seg til dette blir ferdig!

Det sier Beate Lofseik og Per Olaf Skogshagen i Husbanken som sammen med KS og 11 kommuner er i gang med å utvikle et digitalt system som vil lette prosessen med å søke, tildele og administrere kommunale utleieboliger, samt følge opp beboere og skaffe datagrunnlag.

Prosjektet har fått aksept for konsept og 90 millioner kroner over tre år fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til å gå videre med å utvikle det digitale verktøyet. Husbanken og KS har fått med seg Bergen, Bodø, Alta, Hamarøy, Asker, Kristiansand, Kristiansund, Oslo, Sarpsborg, Sandnes og Trondheim som referansekommuner.

- Det er et stort og komplekst system å utvikle, men når det er ferdig kommer det til å lette tilværelsen for alle som søker, tildeler og administrerer kommunale boliger. I tillegg vil det gi bedre muligheter til å følge opp beboere, pluss skaffe mye bedre oversikt og statistikk til beslutningstakerne, sier tjenesteeier i Husbanken, Beate Lofseik.

Hvorfor trenger vi et digitalt system?

Innbyggerne som søker kommunal bolig møter ofte et lite brukervennlig system, som ikke alltid ivaretar krav til personvern godt nok.

- Av 110.000 kommunalt disponerte boliger i Norge sto rundt 8000 boliger av ulike årsaker tomme i 2017. Kommunene taper store inntekter, samtidig som boligsøkere står i kø, forteller Husbankens kontordirektør på Kommune og marked, Per Olaf Skogshagen.

Mange ansatte i kommunene jobber dessuten med papirskjemaer og excelark, noe som gjør arbeidsdagen mer tungvint enn nødvendig. Myndighetene på sin side får ikke god nok informasjon til å utarbeide gode prognoser og beredskap og til å utvikle mer effektive virkemidler.

Prosjektet har så langt kartlagt behov, blant annet gjennom dybdeintervjuer og arbeidsmøter i sju kommuner.

- Vi har tegnet opp brukerreisen for innbyggere og ansatte i kommunen slik den er og slik den bør bli, forteller Lofseik.

Modulbasert system

Prosjektet har utredet tre ulike konsepter og landet på et modulbasert sentralt fagsystem som alle kommuner kan bruke.

- Konseptet vi har valgt svarer best på mandatet for prosjektet og er den beste løsninga for både innbygger, ansatte i kommunene og, konstaterer Skogshagen.

Det blir enklere for innbyggerne å søke kommunal bolig og sjansen for å få tildelt en egnet bolig med nødvendig bo-oppfølging øker.

Konseptet vil gi bedre oversikt, kunnskapsgrunnlag og beslutningsstøtte for både kommunen og staten. Det vil lette boligplanlegginga i kommunene og gjøre det lettere for staten å utvikle mer treffsikre virkemidler og veiledninger til kommunene.

Kommunene kan koble seg på de ulike modulene i sitt eget tempo.

- Vi bygger ut modulene stegvis, og kommunene kan ta dem i bruk så snart de er klare. Nå er det på tide å pensjonere papir- og excelskjemaene, understreker Lofseik.

Vil ha med alle kommunene 

I følge Lofseik og Skogshagen skal systemet utvikles og forvaltes av Husbanken slik at kommunene ikke får merarbeid og økte kostnader til drift, heller ikke etter at prosjektperioden er over.

Foreløpige tilbakemeldinger fra kommunene og innbyggerne tyder på at et digitalt system er etterlengtet, og at kommunene gleder seg til å begynne å ta det i bruk.

- Vi satser på å lage et så attraktivt system at det blir «kø i døren». Jo raskere vi får alle med, jo bedre blir datagrunnlaget og dermed systemet, sier de og håper og tror at alle kommunene kommer til å ta imot systemet med åpne armer. 

Emner

  • Velferd

Tags

  • boligpolitikk
  • utleieboliger
  • digitalisering
  • boligsosialt

Pressekontakt

Stina Sønvisen

Pressekontakt Seniorrådgiver Kommunikasjon 90026028