Nyhet -

- Vi trenger svar fra kommune-Norge!

Nå kan dere være med å utforme hvordan fremtidas arbeid med kommunale boliger vil bli! Svar på spørreundersøkelsen nå, og bidra til utvikling av et nytt digitalt system som vil lette boligarbeidet for alle norske kommuner.

- Vi vil svært gjerne høre fra dere! understreker Beate Lofseik og Per Olaf Skogshagen fra Husbanken. Det nye digitale systemet utvikles i et samarbeidsprosjekt mellom Husbanken, KS og 11 kommuner.

Nå vil prosjektet høre fra deg som skal bruke systemet i ditt arbeid.

Hva trenger dere?

- Vi vil gjerne vite hvilke systemer dere har i dag og hva dere har mest behov for. Det tar bare 15 minutter å svare, sier Lofseik.

Gjennom spørreundersøkelsen får ansatte i kommunen, det vil si boligtildelere, planleggere, forvaltere og beslutningstakere si sin mening om hvilken funksjonalitet systemet bør inneholde.

Prosjektet antar at kommunene har liten systemstøtte for kommunale boliger, slik at økt systemstøtte vil gi verdi. Prosjektet antar også at utfordringene med å lage et digitalt system har vært for komplekse for en kommune å løse alene, slik at det trengs et prosjekt med mandat og sikker finansiering for å gi løsninger for fellesskapet.

Undersøkelsen skal også hente inn kvantitative data, informere om prosjektet og samle inn kontaktinformasjon til kommuner det kan være nyttig å snakke med senere.

Er prosjektet på rett spor?

- Vi er spente på å sjekke om antakelsene vi har i prosjektet stemmer overens med hvordan ansatte i kommunene faktisk opplever det, sier Skogshagen.

Prosjektet planlegger å utvikle digitale løsninger for å

 • søke kommunal bolig
 • kartlegge boligbehov
 • fatte vedtak, administrere ventelister og tildele kommunal bolig
 • administrere leieforholdet
 • kommunisere med søker og beboer
 • planlegge utbygging og vedlikehold av kommunale boliger
 • rapportere, f.eks i KOSTRA

Beate Lofseik og Per Olaf Skogshagen håper på mange svar fra kommunene.

Sjansen er nå!

Nå håper Lofseik og Skogshagen at alle som jobber med dette vil ta seg tid til å svare.

- Det er så verdifullt for oss å få vite om prosjektet er på rett spor, om vi må justere kurs eller ta høyde for andre ting. Systemet er til for dere som er ansatte i kommunene, så benytt anledningen til å gi beskjed nå, oppfordrer de.

Svarfristen er 15. august 2020.

Spørreundersøkelsen finner du her

Du kan laste ned papirversjon den ved behov. Se under "relatert materiale".

Les mer om prosjektet her:

 - Alle norske kommuner kan glede seg til dette blir ferdig!

Related links

Emner

 • Velferd

Tags

 • utleieboliger
 • boligsosialt
 • boligpolitikk
 • digitalisering

Pressekontakt

Stina Sønvisen

Pressekontakt Seniorrådgiver Kommunikasjon 90026028

Relatert materiale