Gå videre til innhold
Skjeggkre i limfelle

Bilde -

Skjeggkre i limfelle

De nattaktive skjeggkreene går en enda mørkere fremtid i møte. En effektiv bekjempelsesmetode er klar.
  • Lisens: Bruk i media
    Innholdet kan lastes ned, bli brukt og delt i ulike medier av for eksempel journalister, bloggere, spaltister, kommentatorer etc., med den hensikt å formidle, fortelle og kommentere dine pressemeldinger, oppslag eller informasjon, forutsatt at innholdet er uendret og brukt i sin helhet. Opphaver skal navngis i den grad og på den måten god skikk tilsier (dette betyr f.eks. at fotografer nesten alltid skal navngis).
  • Kreditering: Norsk Hussopp Forsikring
  • Filformat: .jpg
  • Størrelse: 1047 x 785, 172 KB
Last ned

Pressekontakt

Henriette Woxen

Henriette Woxen

Pressekontakt Produkt- og markedssjef 900 33 000

Relatert innhold

Spesialistene på forsikring av råteskader og skadedyr

Norsk Hussopp Forsikring er det eneste forsikringsselskapet i Norge som spesialiserer seg på forsikring av råteskader og skadeinsekter.

Norsk Hussopp Forsikring har et salgssamarbeid med de fleste forsikringsaktørene i det norske markedet. Gjennom mer enn 80 års erfaring har selskapet opparbeidet en unik kompetanse på fagområdene og kan tilby en merverdi til våre kunder og partnere.

Norsk Hussopp Forsikring
Schweigaards gate 16
0103 Oslo
Norge