Pressemelding -

Kristiansand best på bosetting og integrering av flyktninger

Kristiansand kommune tenker langsiktig og helhetlig rundt integrering, og viser at bosetting av flyktninger er en helt naturlig del av kommunens arbeid. I fjor utmerket de seg spesielt med å ta i mot mange enslige mindreårige flyktninger. Kristiansand er vinneren av Bosettingsprisen 2010!
Det er Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) som står bak prisen, som i år deles ut for tredje gang.
- Da det var stort behov for å bosette enslige mindreårige i fjor, satte Kristiansand kommune ny standard for fleksibilitet i bosettingsarbeidet. 606 enslige barn og unge fikk flytte til en kommune i fjor. Kristiansand tok i mot hele 46 av disse, og bosatte samtlige i løpet av tre måneder, sa statsråd Audun Lysbakken som delte ut prisen.
Stolt ordfører
Ordfører i Kristiansand, Per Sigurd Sørensen, tok i mot Bosettingsprisen på vegne av vinnerkommunen.
- Dette er så moro og inspirerende, og en viktig anerkjennelse av jobben som er gjort i Kristiansand gjennom mange år, sa Sørensen, og fremholdt:
- Alle flyktningene som får opphold i Norge kan ikke bo i staten, de må bo i en kommune. Denne prisen er en inspirasjon, men forplikter også Kristiansand til å fortsette å drive et godt integreringsarbeid i årene framover, sa Sørensen.
Helhetlig integreringsarbeid

Kristiansand er en ja- kommune, og en spydspiss i bosettings- og integreringsarbeid - både regionalt og nasjonalt. Kommunen tenker langsiktig og helhetlig rundt integrering, og viser at bosetting av flyktninger er en helt naturlig del av kommunens arbeid. I forhold til folketall bosetter Kristiansand flest av de største byene, samtidig har kommunen tatt den krevende oppgaven å bosette mange analfabeter og funksjonshemmede.

Flyktningtjenesten og Voksenopplæringen innehar stor kompetanse som de deler med andre kommuner, og til tross for at de har bosatt mange, kan Kristiansand vise til resultater på norskprøver som ligger over landsgjennomsnittet.

Tolv kommuner fra hele landet var nominert til prisen. Kristiansand vant foran sterke kandidater som Asker, Bømlo, Flora, Hamar, Larvik, Lillehammer, Lyngdal, Sortland, Stjørdal, Tromsø og Ålesund.

Informasjon om bosetting: www.imdi.no/bosetting
Informasjon om kvalifisering og introduksjonsprogram: www.imdi.no/kvalifisering

For ytterligere opplysninger, kontakt:
Fung. kommunikasjonssjef i IMDi, Alexandra Tufteland, tlf: 98 63 51 15

Lenker
http://www.imdi.no

Regions

  • Vest-Agder