Gå videre til innhold
DanFriberg_ClausOlsen

Bilde -

DanFriberg_ClausOlsen

Dan Friberg, adm. direktør, Infobric, til venstre Claus Harald Olsen, daglig leder, Tempus, til høyre
  • Lisens: Bruk i media
    Innholdet kan lastes ned, bli brukt og delt i ulike medier av for eksempel journalister, bloggere, spaltister, kommentatorer etc., med den hensikt å formidle, fortelle og kommentere dine pressemeldinger, oppslag eller informasjon, forutsatt at innholdet er uendret og brukt i sin helhet. Opphaver skal navngis i den grad og på den måten god skikk tilsier (dette betyr f.eks. at fotografer nesten alltid skal navngis).
  • Kreditering: Infobric
  • Filformat: .jpg
  • Størrelse: 2433 x 3500, 2.04 MB
Last ned

Relaterte nyheter