Gå videre til innhold
Infobric leverer elektroniske mannskapslister og adgangskontroll til bygg og anlegg
Infobric leverer elektroniske mannskapslister og adgangskontroll til bygg og anlegg

Pressemelding -

Infobric tar steget videre med ny eier Summa Equity

Norgesbaserte Summa Equity kjøper IT- og elektronikkfirmaet Infobric av Jönköping Business Development, og blir etter transaksjonen ny majoritetsaksjonær i selskapet. Med Summa Equity på eiersiden tar Infobric steget videre mot å bli den ledende digitaliseringsartneren til bygg og anlegg i Norden.

I byggebransjen pågår det for tiden et omfattende utviklingsarbeid for å øke bransjens attraktivitet på arbeidsmarkedet gjennom blant annet mer effektive arbeidsmetoder og initiativ for å bidra til et tryggere arbeidsmiljø. Teknologi for å måle, overvåke og forbedre sikkerheten vil spille en avgjørende rolle i endringsprosessen mot en mer effektiv byggebransje. Infobric har de siste årene merket seg en økende etterspørsel etter selskapets nettbaserte programvaretjenester og IoT-produkter for registrering av tilstedeværelse og adgangskontroll. Digitalisering av byggebransjen er en sterk trend som ytterligere styrker utsiktene for vekst. Samlet sett vil disse trendene drive vekst for Infobric gjennom selskapets bidrag til økt sikkerhet gjennom smart teknologi, tilpasning til nye lovkrav og økt effektivitet i en bransje som er hjørnestenen i den økonomiske veksten. Selskapets fokus og fremtidige muligheter går hånd i hånd med Summa Equitys "Technology-enabled Businesses" og FNs globale målsetting for bærekraftig utvikling #8.8 "beskytte arbeidstagernes rettigheter og fremme trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle" samt #16.6 "bygge opp effektive og transparente institusjoner med ansvar på alle nivåer ".

– Gjennom oppkjøpet av Infobric kan vi bidra til effektivitetsforbedringer og et tryggere arbeidsmiljø i byggebransjen. Vi er imponert over den lønnsomme veksten som Infobric-teamet har oppnådd hittil, og ser frem til å støtte selskapets fortsatte vekst og utvikling i de kommende årene, uttaler Christian Melby, partner i Summa Equity.

Summa Equity ble grunnlagt i 2016 og avsluttet sitt første fond i februar 2017 med totalt 4,7 milliarder kroner fokusert på investeringer i det nordiske SMB-markedet (små og mellomstore bedrifter). Selskapet investerer i sektorer knyttet til tre megatrenddrevne temaer: ressurseffektivitet, endret befolkningssammensetning og teknologiintensive aktiviteter og har bygget en portefølje av selskaper som bidrar til den positive utviklingen av FNs globale bærekraftmål på områder som helse, utdanning, landbruk og teknologi.

Gjennom overtakelsen blir Summa Equity majoritetsaksjonær i Infobric. Gründere og ledelse forblir medeiere av selskapet.

– Med Summa Equity som ny majoritetseier tar Infobric neste steg inn i en ny og spennende fase. Summa Equitys engasjement for å bidra til et bærekraftig samfunn og å løse sosiale og miljømessige utfordringer gjennom innovativ teknologi er i tråd med Infobrics verdier og forretningsfokus. Vår nye eier vil også spille en viktig rolle i Infobrics reise mot å bli den ledende digitaliseringspartneren for byggebransjen i Norden, uttaler Infobrics administrerende direktør Dan Friberg.

For nærmere informasjon, kontakt: Dan Friberg, administrerende direktør, Infobric, +46 707 88 75 44, dan.friberg@infobric.se

Related links

Emner

Tags


Infobric er et IT- og elektronikk selskap som utvikler systemer som øker sikkerheten og gjør bygge- og anleggsplassene mer effektive. Selskapet er markedsleder innenfor sin nisje og spiller en sentral rolle på mer enn 10 000 bygge- og anleggsplasser, med flere av Europas største entreprenører og maskinutleiere på kundelisten. Kjernen i Infobrics tilbud er webtjenesten Infobric Ease, som i sanntid kommuniserer med 10 000 talls oppkoblede elektronikk enheter. De siste årene har selskapet vunnet flere priser for sine innovative produkter og vært nominert til Årets Gaselle 2 år på rad. I dag består Infobric av rundt 60 medarbeidere og har en omsetning på ca 165 MSEK. Les mer om Infobric på www.inforbric.no.

Relatert materiale

Relaterte nyheter