Gå videre til innhold

Siste nytt

Sosiale medier

Din stemme gjør en forskjell!

Å stemme gir deg muligheten til å være med på å forme et inkluderende og mangfoldig samfunn som tar hensyn til alle innbyggeres behov. 

Kommunen er stedet hvor en god del viktige beslutninger som påvirker din hverdag blir tatt. Ved å delta i kommunevalget kan du aktivt bidra til å forme politikken som omhandler blant annet bolig, helse og utdanning. 

Som medlem av samfunnet har du også et ansvar for å bidra til dets utvikling. 

Ta deg tid til å lese om partiene, og snakke med representanter fra din kommune for bedre å forstå deres politikk. 

Muslimer i Norge har ulike interesser, men det finnes også fellesinteresser, særlig knyttet til arbeid mot rasisme og muslimfiendtlighet. I tråd med islamske verdier er vi også opptatt av at fattige, eldre og syke mennesker får en verdig behandling, at miljøet beskyttes og internasjonal solidaritet med palestinerne.

1. Vi oppfordrer til å spørre hvordan lokalpolitikere planlegger å håndtere hatefulle ytringer, for eksempel koranbrenninger. 

2. Etterspør effektive tiltak mot diskriminering av muslimer i arbeidslivet.

3. Ifølge en Unicef-rapport fra 2022 har 1/3 flerkulturelle barn opplevd rasisme i skolen. Hva vil politikerne gjøre for å skape inkluderende skoler og barnehager?

4. Mange innvandrere har fagbrev og høyere utdanning fra utlandet. Spør politikerne om de har planer for å håndtere denne situasjonen, slik at disse kvalifikasjonene blir verdsatt.

5. Hva tenker lokalpolitikerne å gjøre for å øke bemanningen i eldreomsorgen slik at eldre og sykes behov blir dekket? 

6. Spør lokalpolitikerne om de ønsker innkjøps boikott for varer fra områder okkupert av Israel.

Din stemme gjør en forskjell! Å stemme gir deg muligheten til å være med på å forme et inkluderende og mangfoldig samfunn som tar hensyn til alle innbyggeres behov. Kommunen er stedet hvor en god del viktige beslutninger som påvirker din hverdag blir tatt. Ved å delta i kommunevalget kan du aktivt bidra til å forme politikken som omhandler blant annet bolig, helse og utdanning. Som medlem av samfunnet har du også et ansvar for å bidra til dets utvikling. Ta deg tid til å lese om partiene, og snakke med representanter fra din kommune for bedre å forstå deres politikk. Muslimer i Norge har ulike interesser, men det finnes også fellesinteresser, særlig knyttet til arbeid mot rasisme og muslimfiendtlighet. I tråd med islamske verdier er vi også opptatt av at fattige, eldre og syke mennesker får en verdig behandling, at miljøet beskyttes og internasjonal solidaritet med palestinerne. 1. Vi oppfordrer til å spørre hvordan lokalpolitikere planlegger å håndtere hatefulle ytringer, for eksempel koranbrenninger. 2. Etterspør effektive tiltak mot diskriminering av muslimer i arbeidslivet. 3. Ifølge en Unicef-rapport fra 2022 har 1/3 flerkulturelle barn opplevd rasisme i skolen. Hva vil politikerne gjøre for å skape inkluderende skoler og barnehager? 4. Mange innvandrere har fagbrev og høyere utdanning fra utlandet. Spør politikerne om de har planer for å håndtere denne situasjonen, slik at disse kvalifikasjonene blir verdsatt. 5. Hva tenker lokalpolitikerne å gjøre for å øke bemanningen i eldreomsorgen slik at eldre og sykes behov blir dekket? 6. Spør lokalpolitikerne om de ønsker innkjøps boikott for varer fra områder okkupert av Israel.

«Mener statsråden at koranbrenning er å anse som hatkriminalitet?»
Spørsmålet ble stilt i Stortinget av Høyre-politiker Mahomud Farahmand til justisminister Emilie Enger Mehl 29. juni.

Emilie Mehl: Jeg tar, på samme måte som statsministeren, sterk avstand fra koranbrenning. Koranbrenning kan i noen tilfeller anses som hatkriminalitet – dette avhenger av konteksten. 

Nestleder i Islamsk Råd Norge (IRN) Mustafa Mahmood forteller til Vårt Land at de er glade for at justisministeren tar avstand fra koranbrenning. Han mener det sender et positivt signal om at koranbrenning er ugreit. Samtidig skulle vi ønske at myndighetene kunne være tydeligere på at ytringsfrihetslovverket ikke pålegger dem å gi tillatelse til koranbrenning, skriver han i en e-post til Vårt Land.

Man kan på forhånd vurdere konteksten ved å se på hvem som skal utføre koranbrenningen, og med hvilket budskap.

Ytringen er at muslimer er uønsket.
IRN anerkjenner at det er et problematisk saksfelt, men at de er klare på hva de mener om koranbrenning som en ytring: 
«Hvis Koranbrenningen forstås som en ytring, er ytringen at islam, og ergo muslimer, er uønsket»

«Vi vil poengtere at ytringsfriheten er begrunnet i verdier som maktkritikk, sannhetssøken og demokrati. Ytringsfriheten skal ikke brukes som påskudd til å underkjenne andres menneskerettigheter», skriver Mahmood.

Koranbrenning underkjenner trosfriheten og muslimers rett til å «eksistere i verdighet».
«I et islamofobt politisk klima hvor muslimer demoniseres både på grunn av utseende/hudfarge og religion, kan koranbrenning vanskelig forstås som annet enn en antimuslimsk hatytring, og myndighetene bør ikke gi tillatelse slike hatmarkeringer»

«Vi mener ytringsfriheten gir stort rom for teologiske/religiøse uenigheter, meningsutveksling og diskusjoner. Religionskritikk er saklig og kunnskapsbasert, og respekterer motpartens religionsfrihet. Religionskritikk er en intellektuell øvelse. Det er ingenting saklig og intellektuelt ved det å stå og brenne Koranen i dagens muslimfiendtlige klima»

«De som utfører handlingen vil ha islam - og dermed muslimer - fjernet. Med andre ord respekterer ikke koranbrennerne meningsmotstanderens trosfrihet eller menneskerett til å bo i landet»

Hele artikkelen: https://www.vl.no/religion/2023/07/26/mehl-mener-norsk-lov-apner-for-at-koranbrenning-er-greit-i-enkelte-tilfeller/

Les justisministerens svar: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=94968

«Mener statsråden at koranbrenning er å anse som hatkriminalitet?» Spørsmålet ble stilt i Stortinget av Høyre-politiker Mahomud Farahmand til justisminister Emilie Enger Mehl 29. juni. Emilie Mehl: Jeg tar, på samme måte som statsministeren, sterk avstand fra koranbrenning. Koranbrenning kan i noen tilfeller anses som hatkriminalitet – dette avhenger av konteksten. Nestleder i Islamsk Råd Norge (IRN) Mustafa Mahmood forteller til Vårt Land at de er glade for at justisministeren tar avstand fra koranbrenning. Han mener det sender et positivt signal om at koranbrenning er ugreit. Samtidig skulle vi ønske at myndighetene kunne være tydeligere på at ytringsfrihetslovverket ikke pålegger dem å gi tillatelse til koranbrenning, skriver han i en e-post til Vårt Land. Man kan på forhånd vurdere konteksten ved å se på hvem som skal utføre koranbrenningen, og med hvilket budskap. Ytringen er at muslimer er uønsket. IRN anerkjenner at det er et problematisk saksfelt, men at de er klare på hva de mener om koranbrenning som en ytring: «Hvis Koranbrenningen forstås som en ytring, er ytringen at islam, og ergo muslimer, er uønsket» «Vi vil poengtere at ytringsfriheten er begrunnet i verdier som maktkritikk, sannhetssøken og demokrati. Ytringsfriheten skal ikke brukes som påskudd til å underkjenne andres menneskerettigheter», skriver Mahmood. Koranbrenning underkjenner trosfriheten og muslimers rett til å «eksistere i verdighet». «I et islamofobt politisk klima hvor muslimer demoniseres både på grunn av utseende/hudfarge og religion, kan koranbrenning vanskelig forstås som annet enn en antimuslimsk hatytring, og myndighetene bør ikke gi tillatelse slike hatmarkeringer» «Vi mener ytringsfriheten gir stort rom for teologiske/religiøse uenigheter, meningsutveksling og diskusjoner. Religionskritikk er saklig og kunnskapsbasert, og respekterer motpartens religionsfrihet. Religionskritikk er en intellektuell øvelse. Det er ingenting saklig og intellektuelt ved det å stå og brenne Koranen i dagens muslimfiendtlige klima» «De som utfører handlingen vil ha islam - og dermed muslimer - fjernet. Med andre ord respekterer ikke koranbrennerne meningsmotstanderens trosfrihet eller menneskerett til å bo i landet» Hele artikkelen: https://www.vl.no/religion/2023/07/26/mehl-mener-norsk-lov-apner-for-at-koranbrenning-er-greit-i-enkelte-tilfeller/ Les justisministerens svar: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=94968

Kontakter

Mustafa Mahmood

Mustafa Mahmood

Pressekontakt Informasjonsansvarlig Kommunikasjon 48486400

Islamsk Råd Norge (IRN)

Islamsk Råd Norge (IRN) er en muslimsk paraply- og interesseorganisasjon med over 57 medlemmer, inkludert moskeer, muslimske studentforeninger, veldedige foreninger og andre interesseorganisasjoner. Medlemsorganisasjonene er spredd over hele landet, og disse har igjen over 65.000 muslimer som medlemmer.

Vårt formål er å arbeide for at muslimer kan leve i samsvar med islamsk lære i det norske samfunnet og bidra til å bygge opp en norsk-muslimsk identitet. Fremme samhold blant muslimer i Norge og ivareta medlemsorganisasjonenes rettigheter og interesser. Være brobygger og dialogpartner som skaper gjensidig forståelse og respekt mellom muslimer og ikke-muslimer i Norge, med hensyn til religion, kultur og moralske verdier.

Islamsk Råd Norge
Åkebergveien 30
0650 Oslo
Norge