Gå videre til innhold
Gratis webinar om "Barns seksuelle helse" for personalgruppen og foreldre

Gratis webinar om "Barns seksuelle helse" for personalgruppen og foreldre

Dato 8. september 2021

Barnehagestiftelsen Kanvas har fått tildelt midler fra Helsedirektoratet til å gjennomføre webinar med fokus på barns seksuelle helse.

Vi arrangerer fire webinarer for deg som jobber med barn, eksempelvis innen barnehage, skole, helsesektor og barnevern, samt fire webinarer for foreldre/foresatte.

PERSONAL:

Det er fortsatt mulig å delta på webinaret den 8. september.
Webinaret omhandler «Barns seksuelle helse og forebygging av overgrep» inkludert en kort gjennomgang av vårt metodiske verktøy «Snakk med barn». Verktøyet er digitalt og ligger åpent for alle til fri benyttelse.

Webinaret skal bidra til å gjøre barnehageansatte bedre i stand til å snakke med barn om seksualitet og seksuell helse, og derigjennom anerkjenne og følge opp barna i deres utvikling. Webinaret skal også bidra til å nå Helsedirektoratets målsetting i «Snakk om det!» ved å styrke små barns begrepsapparat, selvfølelse, egenverd og respekt for identitet, kropp og grenser.

Ytterligere informasjon om dato og påmelding til webinar for personalet finner du på våre nettsider

FORELDRE/FORESATTE:

Hensikten med webinaret er å gjøre foreldre trygge på å snakke med barn om seksualitet og seksuell helse, og derigjennom forebygge overgrep mot barn.

Har barn seksuelle følelser? Hvordan skal vi møte og veilede barn i deres utforskende lek når den oppstår i barnehagen eller hjemme uten å påføre dem skam og tabuer?

Hvilke forpliktelser har barnehagene gjennom rammeplanen, Helsedirektoratet og WHO og FN`s Barnekonvensjon?

Ytterligere informasjon om webinaret for foreldre/foresatte finner du på våre nettsider

Vi håper du som daglig leder/styrer i barnehagen kan videresende informasjon til foreldre/foresatte i din barnehage.

VELKOMMEN!

Emner

Tags

Pressekontakt

Line Ellefsrud Fornes

Line Ellefsrud Fornes

Prosjekt- og markedskonsulent 99512552

Stiftelsen Kanvas

Kanvas er med sine 67 barnehager Norges største barnehagestiftelse med ideelle formål. Vi er en kunnskapsbedrift med 1300 engasjerte og profesjonelle medarbeidere med ansvar for 4200 barn. Siden oppstarten i 1986 har Kanvas vært pådriver for å bedre barns oppvekstvilkår og foreldres hverdag. Kanvas driver etter ideelle prinsipper og tar ikke ut utbytte. Dette gir oss muligheten til å kontinuerlig jobbe med kvalitetsutvikling og kompetanseheving. Blant annet har 50% av de ansatte i Kanvas-barnehagene barnehagelærerutdannelse.

Kanvas
Møllergate 12
0179 Oslo
Norway