Bilde -

Overlanding, Nairobi til Victoria Falls

Livet er for kort til å ikke reise på safari! Overlanding fra Nairobi til Victoria Falls kan fort bli den beste sommerferien du har hatt noensinne.
  • Lisens: Bruk i media
    Innholdet kan lastes ned, bli brukt og delt i ulike medier av for eksempel journalister, bloggere, spaltister, kommentatorer etc., med den hensikt å formidle, fortelle og kommentere dine pressemeldinger, oppslag eller informasjon, forutsatt at innholdet er uendret og brukt i sin helhet. Opphaver skal navngis i den grad og på den måten god skikk tilsier (dette betyr f.eks. at fotografer nesten alltid skal navngis).
Last ned

Emner

  • Reiser

Pressekontakt

Flavia Forster

Pressekontakt Salgsdirektør 2310 2300/01

Relatert innhold