Gå videre til innhold
Kjetil_Bollestad_foto_privat

Bilde -

Kjetil_Bollestad_foto_privat

  • Lisens: Bruk i media
    Innholdet kan lastes ned, bli brukt og delt i ulike medier av for eksempel journalister, bloggere, spaltister, kommentatorer etc., med den hensikt å formidle, fortelle og kommentere dine pressemeldinger, oppslag eller informasjon, forutsatt at innholdet er uendret og brukt i sin helhet. Opphaver skal navngis i den grad og på den måten god skikk tilsier (dette betyr f.eks. at fotografer nesten alltid skal navngis).
  • Filformat: .jpg
  • Størrelse: 1130 x 788, 543 KB
Last ned

Tags


Green Yard Kleven AS i Ulsteinvik er saman med søsterverftet Green Yard Feda på Angholmen ein del av Green Yard Group. Green Yard Kleven byggjer store, avanserte fartøy innan fleire segment, og tek også på seg ombyggingar og reperasjonar. Verftet har stor kapasitet for stålproduksjon, og er det verftet i Noreg som har størst grad av eigen robotisert stålproduksjon. Verftet skal også satse stort framover på å drive miljøvennleg resirkulering og modifisering av skip. Verftet er ISO-sertifisert innan miljø og kvalitet.

Relaterte nyheter