Pressemelding -

Nordmenn kan spare 500 millioner i året

En analyse gjennomført av KLP Kapitalforvaltning viser at norske fondssparere kan spare 500 millioner kroner i året, og samtidig tjene mer. Jo dyrere fondet er, jo lavere er meravkastningen.

KLP har analysert sammenhengen mellom avkastningen og pris på fond i det norske markedet.  Resultatene viser at norske fondskunder generelt betaler en høy pris for å investere sine sparepenger og at dette fører til lavere avkastning på investeringene enn hva som er mulig. Uavhengig av om vi ser på ett, tre eller fem års historikk er trenden den samme. Jo dyrere fondet er - jo lavere er meravkastningen.

- Det er lite som tyder på at dyre fond skaper mer verdi for kundene i kroner og øre. Tvert imot viser våre undersøkelser det motsatte. Billig er rett og slett best, sier administrerende direktør Håvard Gulbrandsen i KLP Kapitalforvaltning.

KLP ønsker å påpeke at det er minst like viktig å ha oppmerksomhet på kostnader når man investerer, som ved andre typer innkjøp.

- Vi mener de som forvalter andres midler har et særlig ansvar for å minimere kostnadene, da vil de sikre kunden best mulig avkastning. Og avkastning er jo det kunden kjøper., sier Gulbrandsen.

Indeksfond har vokst i popularitet, men sett i forhold til hvor kapitalen i dag er plassert er andelen av fri kapital i indeksfond fortsatt svært lav. KLPs beregninger viser at det i dag er i overkant av 20 000 personer som har andeler i indeksfond (antall kundeforhold), mens det er ca 1,6 millioner kundeforhold innenfor aksjefond totalt.

- En stor andel av forvaltningshonoraret i fond har tradisjonelt gått videre til distribusjonsnettet som betaling for kunderådgivning og distribusjon. Fondssparerne betaler dermed indirekte et årlig honorar til distribusjonsapparatet uavhengig av hvor lenge det er siden de kjøpte , sier Ståle Øksnes, administrerende direktør i KLP Fondsforvaltning.

Om analysen
Analysen er basert på tall fra Verdipapirfondenes forening, Morningstar og Dagens Næringsliv. Fondene som er sammenlignet er innenfor kategoriene norske aksjefond, nordiske aksjefond, globale aksjefond og Norsk/internasjonale fond. Avkastnings- og kostnadstallene er hentet i juli i år. Analysen er gjennomført med tall fra ett, tre og fem års historikk.

Målet med analysen er å synliggjøre hvor viktig det er å ha oppmerksomhet på kostnader når man investerer. De aller fleste personer har oppmerksomhet på kostnader ved innkjøp av varer og tjenester. Oppmerksomheten på kostnader er ikke like stor når sparepenger skal investeres.

Emner

  • Finans

Tags

  • kapitalforvaltning

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er Norges største livsforsikringsselskap. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter både i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. KLP-konsernet har en forvaltningskapital på 324 milliarder kroner.

Relatert materiale