Pressemelding -

Sør-Varanger får inspirasjonspris

I går ble Sør-Varanger kommune tildelt Inspirasjonsprisen for god eiendomsforvaltning. Kommunen har satset offensivt på å ta godt vare på kommunens bygninger. 

- Vi ønsker å gi en spesiell oppmerksomhet til en kommune som har vist i praksis hva god systematisk sikkerhetsforvaltning av bygg kan føre til. Derfor tildeler vi Sør-Varanger kommune Inspirasjonsprisen, sa administrerende direktør Tore Tenold i KLP Skadeforsikring AS på IK-bygg-konferansen i Oslo torsdag.

Sør-Varanger har gjort en stor jobb med skadeforebygging og sikkerhet i kommunebyggene. Dette har ført til færre skader og mye penger spart.

Kommunen hadde mange skader på eiendomsmassen for noen år siden, men de tok tak i utfordringene sine. Kommunestyret vedtok i 2010 å bli med i et prosjekt om systematisk sikkerhetsarbeid, i samarbeid med KLP, Direktoratet for samfunnsberedskap og Norsk Brannvernforening.

Dette ga et sterkt signal til brukerne av kommunale bygg om å ta godt vare på eiendommene. Eiendomsetaten kartla risikobildet og laget konkrete handlingsplaner for forbedringer. I alle nye byggeprosesser ble brukerne av virksomhetene involvert i planleggingsfasen.

I 2012 vedtok kommunestyret målsettinger og strategi for sikkerhetsarbeidet. Dette har gjort det lettere å få tilstrekkelige bevilgninger og unngå for mye etterslep i vedlikeholdet av byggene:

- Det er helt avgjørende at politikerne er med på laget, og den tverrpolitiske enigheten om denne satsingen har nok vært et suksesskriterium. Tilstrekkelige bevilgninger gjør at vi kan være i forkant og forebygge skader. Risikokartleggingen er en investering som gjør at vi tjener inn igjen både tid og kroner, sier enhetsleder Ivar W. Kaski i Sør-Varanger kommune. 


Hedersprisen
-for god internkontroll i eiendomsforvaltningen

- Deles ut fra og med 2015 – Inspirasjonsprisen 2014 er en "forsmak" på Hedersprisen
- Kriterier for å få den:
  Et overordnet politisk vedtak, som sier noe om mål og strategi for eiendomsforvaltningen
  En grundig tilstandsvurdering av byggene
  En strategi for å komme fra dagens tilstand til de vedtatte målene
- Initiativtakere til Inspirasjonsprisen og Hedersprisen er Direktoratet for Byggkvalitet, Norsk Kommunalteknisk forening og KLP Skadeforsikring AS.

Bildetekst:
Initiativtakerne til og vinnerne av Inspirasjonsprisen, fra venstre: styreleder Jan-Egil Clausen fra Norsk Kommunalteknisk forening, senioringeniør Fredrik Horjen fra Direktoratet for byggkvalitet, enhetsleder Ivar W. Kaski fra Sør-Varanger kommune og administrerende direktør Tore Tenold fra KLP Skadeforsikring.
 

For mer informasjon, ta kontakt med:

Tore Tenold, administrerende direktør i KLP Skadeforsikring AS
E-post: tore.tenold@klp.no

Ordfører Cecilie Hansen i Sør-Varanger, tlf 906 34 702,
e-post: Cecilie.Hansen@sor-varanger.kommune.no

Emner

  • Økonomi, finans

Tags

  • eiendom
  • skadeforsikring

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er Norges største livsforsikringsselskap. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter både i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. KLP-konsernet har en forvaltningskapital på 442 milliarder kroner.

Relatert materiale